Loštický řezbář Jaroslav Beneš každý rok vyřezává kříž, v němž je ve zvláštní schránce ukryto poselství, týkající se života na zemi. Týká se nejen lidí věřících v Boha, ale je určeno všem, kteří hledají vysvětlení událostí, které je obklopují. Na železnici se v posledních týdnech odehrálo mnoho nehod a mimořádností, které jsou vysvětlovány různě. Svůj pohled na ně má i Jaroslav Beneš.

„Velikonoce jsou velikým svátkem a to nejen jara a víry v nový život, jsou i časem naděje,“ říká řezbář. Poselství, které letos ukryl do kříže, posvěceného na Květnou neděli, se podle jeho slov týká i železničářů. „I železnice potřebuje ochranu, své životy jí denně svěřují tisíce cestujících,“ dodává s poukazem na to, že neštěstí se nevyhýbá nikomu a ničemu. Jak dále dodává, je nezbytné neztrácet naději na zlepšení a alespoň jednou v roce se zamyslet nad tím, zda každý z nás udělal všechno pro to, aby byl život kolem nás lepší a klidnější. Velikonoce jsou k takovému přemítání téměř ideálním časem.
Železnice stále patří k nejbezpečnějším dopravním prostředkům a to navzdory tomu, že ani jí se nevyhýbají mimořádné události. Převážně však dochází „jen“ k menším, či větším hmotným škodám a ne ke ztrátám na lidských životech, jako jsme toho svědky téměř každodenně třeba na silnicích. A ty nehody, které se na dráze udály v nedávno uplynulé době (poslední vážnější nehodou bylo vykolejení při posunu v železniční stanici Mělník dne 13. dubna) jsou snad i výzvou k tomu, aby lidé poněkud zvolnili své mnohdy hektické pracovní tempo a zklidnili svoji mysl. Podaří-li se to, není vyloučeno, že i železnice se opět dostane do „svých správných kolejí“.
Miroslav Čáslavský