V pondělí 13. 5. 2019 dopoledne se na společném jednání ministra dopravy Vladimíra Kremlíka s generálním ředitelem SŽDC Jiřím Svobodou (v rámci pravidelné porady vedení SŽDC) ministr dopravy seznámil se stavem přípravy výstavby vysokorychlostních tratí a postupem oprav výpravních budov.

„Dnešní setkání s panem generálním ředitelem Jiřím Svobodou navazuje na naši bilanční schůzku, kterou jsme měli 3. května 2019, kde jsme si řekli některé úkoly, jejichž splnění očekávám od SŽDC,“ řekl v úvodu brífinku ministr Kremlík s tím, že úkoly vycházejí ze tří témat, která si při nástupu do funkce ministra vytýčil: vysokorychlostní tratě, opravy významných nádražních budov, a spojení na ruzyňské letiště ve spojitosti s tratí mezi Prahou a Kladnem. „Tyto tři věci jsme poměrně podrobně probrali. Pan generální ředitel Svoboda mě příjemně překvapil informací, že už zítra začínají společná jednání mezi českou a francouzskou stranou ve věci využívání a aplikace technických předpisů, které SŽDC pořídila. Naši pracovníci (pracovníci SŽDC) budou studovat a budou se učit, jakým způsobem stavět mosty, tunely, trakční vedení a tak dále, aby tyto předpisy mohli v co nejkratší době aplikovat při realizaci pilotních projektů.“

Ministr Kremlík uvítal, že SŽDC hodlá každý rok investovat miliardu korun do oprav významných budov a nádraží. K otázce výstavby železničního spojení z Prahy do Kladna pak poznamenal: „Podrobnější informace vám podám počátkem června, neboť v nejbližší době osobně navštívím jednu ze sedmi staveb, které se v současné době realizují.“

Vladimír Kremlík a Jiří Svoboda velmi detailně probrali programové prohlášení vlády ČR a stav jeho plnění. „Pokud jde o SŽDC, tak musím konstatovat, že SŽDC pod vedením pana generálního ředitele Svobody programové prohlášení vlády plní a veškeré úkoly jsou plněny řádně a včas,“ poznamenal a dodal: „Z mého pohledu je železnice dopravním prostředkem budoucnosti. Chápu ji jako jednu z nejekologičtějších a nejrychlejších doprav v rámci České republiky a věřím, že mimo jiné i prostřednictvím vysokorychlostních tratí budeme skutečně propojeni v evropském prostoru a nebudeme jenom někdy objížděni kolem naší krásné země, která leží uprostřed Evropy.“

Generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda poděkoval ministru Kremlíkovi za pochvalu. „Musím potvrdit to, že ze strany pana ministra je velký zájem o železnici, koneckonců to teď bylo zmíněno,“ uvedl s tím, že ministr se živě zajímal především o postup přípravy výstavby vysokorychlostních tratí. „U vysokorychlostních tratí jsme mnohem dál, než jsme předpokládali v letech minulých. Opravdu v těchto dnech a hodinách už začneme přímo jednat s francouzskou stranou o tom, v jaké podobě se mají stavebně realizovat mosty, tunely, trakční vedení na vysokorychlostních tratích, neboť si myslím, že je mnohem vhodnější pořizovat informace a know-how, které již existují, než něco vyvíjet.“ Řeč byla i opravě významných nádražních budov. „Myslím si, že na pořadu není úplně to, zda se daří či nedaří opravovat a rekonstruovat, ale na pořadu dne v současné době je, a to jsme probírali i s panem ministrem dopravy, co tyto nádražní budovy mají nabízet, nebo chcete-li poskytovat, ať už pro cestující veřejnost, nebo třeba i pro státní organizace, státní podniky. Je to velké téma a pracujeme na tom v koordinaci s ministerstvem dopravy. Ohledně programového prohlášení vlády si myslím, že je dobře, že existuje scénář u tak významného odvětví, jakým železniční infrastruktura ČR je,“ uzavřel.

Michael Mareš