V železniční stanici Jihlava a na přilehlých tratích se v sobotu 1. června 2019, v rámci oslav Mezinárodního dne dětí, konal Regionální den železnice. Na návštěvníky čekala nejen výstava lokomotiv, historické i moderní techniky, drezín, ale i kinematovlak, výstava o historii železnice či Vláček Hráček.

Připraveny byly rovněž oblíbené jízdy parních vlaků tažených „Kafemlejnkem“ 310.093 (Telč – Jihlava – Dobronín) a „Skaličákem“ 433.001 (Havlíčkův Brod – Jihlava - Rantířov), představil se í brněnský RegioPanter, který pendloval mezi Jihlavou a Jihlavou městem. Nechyběly ani ukázky drážní hasičské techniky (JPO Havlíčkův Brod). Zájemci si mohli vyzkoušet simulaci záchrany lidského života či prohlédnout stánek s vybavením Armády ČR. K tomu všemu byl po celý den (od 9 do 17 hodin) připraven bohatý doprovodný program.

Program Regionálního dne železnice v Jihlavě byl slavnostně zahájen v 10.30 h projevy pozvaných hostů. Jako první promluvil Miroslav Kupec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah. „Už se stalo tradicí, že pořádáme tyto Regionální dny železnice v jednotlivých krajích, o to jsem radši, že se potkáváme teď i v kraji Vysočina, protože pro nás v letošním roce nastal takový zlomový bod,“ řekl a dodal: „Velmi si vážíme toho, že budeme dopravcem, který bude zajišťovat železniční dopravu v kraji Vysočina i následujících deset let.“ Jak dále Miroslav Kupec poznamenal, desetiletou smlouvu s krajem Vysočina on osobně vnímá především jako závazek Českých drah, „…který spočívá v tom, že budeme postupně nasazovat další nová kolejová vozidla, moderní kolejová vozidla, která budou mít wi-fi, která budou mít klimatizaci. Prostě bude to nová generace vozidel i na železnici v kraji Vysočina.“

Přístup Českých drah při vyjednávání o nové (desetileté) smlouvě kladně hodnotil i MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina, „…byť jednání nebylo úplně snadné. Dobře víte, že v oblasti železniční ale i autobusové dopravy je v České republice poměrně značná roztříštěnost, máme čtrnáct systémů ve čtrnácti krajích, a kraj Vysočina nemá žádné přirozené historicky vzniklé dopravní centrum,“ připomenul. Přesto je hejtman Běhounek s novou smlouvou spokojen. „Nakonec se ukázalo, že složitost dopravy na Vysočině je taková, že České dráhy byly nakonec jediné, které byly ochotné se toho ujmout. Nesmírně si toho vážím. Zřizujeme integraci dopravy, říkáme tomu Veřejná doprava Vysočiny, aby se nestávalo, že si autobus nebo vlak vzájemně ujedou. Děláme na tom už jedenáct let - od roku 2008, to abyste věděli, jak je to strašně složité,“ dodal. České dráhy se tak od letošního prosince v kraji Vysočina stanou páteřním dopravcem. „Jsem velice rád, že se Regionální den železnice koná právě tady, je to možná i proto, že jsme s Českými dráhami podepsali smlouvu. Tak krásné zážitky a ať ta doprava na Vysočině od národního dopravce Českých drah perfektně funguje!“

Ředitelka Regionálního obchodního centra Českých drah v Jihlavě, Lenka Horáková, kladně hodnotila především fakt, že je kraj Vysočina a konkrétně Jihlava po letech centrem železničního svátku: „Přeji vám, abyste zažívali příjemná dobrodružství, protože my jsme si adrenalinu užívali skoro nadbytek. Přestože ochota všech partnerů, ať to bylo SŽDC, ČD Cargo, kraj Vysočina, město Jihlava, byla velká a snažili se sebevíce, tak v mnoha případech nám vyšší moc do poslední chvíle házela klacky pod nohy.“ Z pozice ředitelky ROC Jihlava upozornila návštěvníky na největší raritu - lokomotivu Kyklop. „Věřte, že tyto lokomotivy byly v Československu vyrobeny pouze dvě jako prototypy, a to v roce 1974, a byly primárně určeny jako náhrada nejsilnějších parních lokomotiv na rychlíkové vlaky. Bohužel po několikaletém zkušebním provozu se ukázalo, že vlastně to nebyla ta správná volba. Dnes už je životaschopná pouze jedna z těch dvou lokomotiv vyrobených v roce 1974, a to právě ta, co dnes stojí v Jihlavě, a dodnes je držitelkou rychlostního rekordu v motorové trakci, kdy dosáhla rychlosti 176 km/h.“

Na závěr vystoupili Ing. Jiří Ješeta, ředitel odboru regionální dopravy GŘ ČD a Ing. Libor Tkáč, ředitel OŘ BRNO SŽDC. „Jsem rád, že železnice má pořád tolik příznivců, že na ty akce chodíte, že vás to baví. Nás železnice také baví a jsme rádi, že ji můžeme rozvíjet i v kraji Vysočina,“ řekl Jiří Ješeta, který mimo jiné připomněl plánovanou modernizaci vozového parku v kraji Vysočina. „Domluvili jsme se na nákupu nových vlaků (6 nových RegioPanterů) a na modernizaci některých stávajících. Proto bych vás rád pozval na projížďku právě vlakem RegioPanter, který jsme si protentokrát ještě zapůjčili z Brna, ale od roku 2022 už bude nasazen v běžném provozu v kraji Vysočina.“

Pozdravit nejmenší návštěvníky a popřát jim k Mezinárodnímu dni děti přišel na improvizované podium nakonec i Libor Tkáč. „Železnice jsou samozřejmě hlavně vláčky, ale je to i železniční infrastruktura a věci s tím spojené. Na nástupišti můžete spatřit naší nejmodernější techniku prezentovanou strojem pro údržbu a úpravy železničního svršku (MUV 75), která shodou okolností byla vyrobena právě zde v Jihlavě, ale samozřejmě doporučuji i pohled do historie: České dráhy tady představují parní mašinky, SŽDC vám představuje historické drezíny: jedna je pracovní, a druhá traťmistrovská, z první poloviny dvacátého století. Dámy a pánové hezký den a přeji spoustu šťastných kilometrů nejen národnímu dopravci ale jeho prostřednictvím po kolejích SŽDC v kraji Vysočina i vám,“ uzavřel.

Michael Mareš