Symbolickým poklepáním na kolejnici byla ve čtvrtek 15. srpna 2019 slavnostně zahájena rekonstrukce deset kilometrů dlouhého traťového úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou (trať Hranice na Moravě - Horní Lideč). Slavnosti, která se konala na zámku v Hustopečích nad Bečvou, se zúčastnili zástupci SŽDC, stavebních firem, starostů dotčených obcí a dalších hostů. Přestavba trati byla ve skutečnosti zahájena již počátkem měsíce června, kdy se rozběhly práce v železniční stanici Lhotka nad Bečvou, která projde zásadní přestavbou. Spolu s ní bude provedena obnova výše uvedeného traťového úseku, která po dokončení umožní jízdu vlakům rychlostí až 160 km/h.

Rekonstrukcí projde železniční spodek v celém rozsahu, včetně odvodnění, mostů a propustků, zřízení nového železničního svršku, trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení trati. Součástí stavby je i příprava na dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení z centrálního dispečerského pracoviště v Přerově. Vystavěno bude i mimoúrovňové křížení podjezdu budoucí cyklostezky v lokalitě obce Střítežík a nový chodník pro zvýšení bezpečnosti pěšího provozu v obci Lhotka nad Bečvou.
Stavba bude realizována v několika etapách, přičemž železniční provoz bude omezen jen v malé míře. Zhotovitelem stavby je Společnost Hustopeče, kterou tvoří stavební firma STRABAG Rail, a. s., jako správce a firma Elektrizace železnic Praha, a. s., jako společník. Dokončení stavby je naplánováno na prosinec příštího roku, přičemž celkové náklady na její realizaci přesahují částku 1,5 miliardy korun. Míra podpory EU z programu CEF činí 84,08 % ze způsobilých nákladů, což představuje částku cca 1,19 miliardy Kč.
Za starosty obcí vystoupila starostka Hustopečí nad Bečvou Júlia Vozáková, která vyjádřila lítost nad tím, že stavba bude ukončena před železniční stanicí Hustopeče nad Bečvou. „Snad se v nedaleké budoucnosti dočkáme i rekonstrukce celé naší stanice,“ podotkla ve svém vystoupení. Na její slova navázal Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ, která plní funkci investora SŽDC a je odpovědná za zdárné dokončení rekonstrukce. „Stavba je prvním úsekem přestavby celé trati z Hranic na Moravě až po Horní Lideč, přičemž další navazující stavby se týkají přestavby nádraží ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí. V dalších etapách, které jsou zatím ve stadiu studie proveditelnosti, dojde i na ostatní stanice a úseky trati.“ přiblížil plány SŽDC. Jako další vystoupil se svým projevem senátor a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. „Zlínský kraj připravuje zavedení integrované dopravy, jejímž cílem je mimo jiné také zvýšit atraktivitu vlakové dopravy. Zahájená stavba je pro tento záměr důležitým krokem,“ prohlásil. Ředitel oblasti Železniční stavby Morava společnosti STRABAG Petr Ondrášek připomněl jistá omezení a ovlivnění prostředí okolí stavby a omluvil se za ně. „Bude se jednat hlavně o zvýšený provoz nákladních vozidel a s tím spojenou zvýšenou prašnost, která bude zmírňována pravidelným kropením. Jsme připraveni odvést naši práci ve vysoké kvalitě,“ dodal v závěru.
Miroslav Čáslavský