Od konce července nejezdí vlaky na trati 031 ze Smiřic do Jaroměře/České Skalice a ještě více než čtvrt roku jezdit nebudou. Provozovatel dráhy (SŽDC) totiž výše uvedený úsek z důvodu přestavby kolejiště v železniční stanici Jaroměř vyloučil z provozu a České dráhy tak místo vlaků nasadily autobusy.

Od 24. července do 21. října 2019 to mají cestující na tratích 031 Hradec Králové hl. n. – Smiřice – Jaroměř (– Česká Skalice) a 032 Jaroměř – Trutnov komplikované. Všechny vlaky ve vyloučeném úseku jsou nahrazeny náhradními autobusy. A protože i na trati 030 v úseku Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem v současné době probíhá výluka, je to někdy doslova rébus.

Informátoři sice jsou na několika místech, často ale nestíhají. Většinou je na cestujících, jak si poradí. Jenže, ruku na srdce, kdo má při přestupu čas nastudovat si, že: červeně (v jízdním řádu) označené linky NAD (náhradní autobusové dopravy) D, J a P nahrazují rychlíky linky R 14 Pardubice – Liberec; že autobusy linky R (v jízdním řádu označené modrou barvou) nahrazují spěšné vlaky a rychlíky na trati Hradec Králové – Trutnov hl. n., nebo že autobusy linky Z, které jedou v úseku Smiřice – Jaroměř – Česká Skalice, jsou v jízdním řádu uvedeny zelenou barvou a nahrazují osobní a spěšné vlaky zastavující ve Smiřicích? „Barevné odlišení jednotlivých linek náhradní dopravy je velmi praktické a v minulosti se velmi dobře osvědčilo. Sladění barev jednotlivých spojů ve výlukovém jízdním řádu a na autobusech umožňuje cestujícím předejít komplikacím s orientací mezi náhradními spoji a umožňuje snazší vyhledání požadovaného autobusu," tvrdí mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. „Samozřejmě to vyžaduje ze strany cestujícího seznámit se s výlukovým jízdním řádem před plánovanou cestou a ne až v místě přestupu na náhradní dopravu. Barevné označení pak podstatně zjednodušuje přestupy pravidelných cestujících, kteří jezdí do zaměstnání a od 2. září začnou jezdit také do školy. Ti obvykle využívají stále stejnou trasu, tedy také autobusy označené stále stejnou barvou, a představují největší skupinu cestujících."

Na některých linkách jsou nasazeny i neklimatizované autobusy, takže v těchto horkých dnech je zhruba čtyřicetiminutová jízda plným autobusem z Hradce Králové do České Skalice doslova peklem. „Pro zajištění náhradní dopravy je denně potřeba kolem 30 autobusů, to je značné množství," namítá Petr Šťáhlavský. „Navíc v rámci ČR probíhají i další dlouhodobé výluky s potřebou dalších desítek autobusů, které je třeba získat na relativně malém a kapacitně omezeném trhu autobusové dopravy. Pro výluku tak lze požadovat například pouze klimatizované, nebo třeba nízkopodlažní vozy, ale s ohledem k situaci na trhu lze očekávat, že v takovém případě nebude předložena žádná nabídka na zajištění NAD, nebo nabízená cena bude neúměrně vyšší." Při poptávce po autobusech je tedy podle mluvčího Českých drah nutné vycházet z reálného stavu na trhu a ze struktury parku autobusových dopravců. „V úvahu je nutné vzít také strukturu nahrazované dopravy. Ani všechny vlakové spoje, které autobusy nahrazují, nejsou klimatizované."
Jak Petr Šťáhlavský dodává, lze obecně konstatovat, že kapacita NAD je dostatečná, i když nelze vyloučit zvýšenou poptávku v jednotlivých konkrétních spojích vyvolaných nepravidelnou neohlášenou přepravou většího počtu osob o prázdninách. „Se zahájením školního roku očekáváme návrat cestujících k běžnému dennímu/týdennímu režimu a tedy také k poklesu nepravidelných cest větších skupin osob, které mohly způsobit nahodilé přetížení jednotlivých spojů v době prázdnin."

Ale tyto komplikace ani v říjnu neskončí, na tuto výluku bude bezprostředně navazovat další etapa výluky do 14. 12. 2019, a to v úsecích Jaroměř – Česká Skalice/Stará Paka a opačně. „V současné době je dokončen archeologický průzkum pod sudou skupinou kolejí, zrealizován železniční spodek, svršek a v rámci výluk v termínu od 24. 7. 2019 do 14. 12. 2019 proběhne přesměrování provozu na sudou skupinu kolejí při využití nově budovaného nástupiště č. 2,“ uvedl tiskový mluvčí SŽDC Marek Illiaš s tím, že se předpokládá spuštění provozu v úseku Hradec Králové - Jaroměř od 21. 10. 2019. „Lichá skupina kolejí tak bude snesena a uvolněna pro další fázi archeologického průzkumu. Dokončení stavby tedy proběhne dle přidělených výluk v roce 2020. Předpoklad je do konce srpna 2020, ale záleží na tom, jak rychle nám předají archeologové staveniště, kdy bude dokončen podchod, nástupiště č. 1, lichá skupina kolejí a kompletní zabezpečovací a sdělovací zařízení.“

Na základě naší žádosti před zahájením výluky předpokládáme od 21. října částečné obnovení provozu v úseku Hradec Králové – Jaroměř. K tomu by měly být využity dvě kusé koleje ve stanici Jaroměř, 
potvrdil Petr Šťáhlavský.
 

Michael Mareš