Za účasti generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody, zástupců SŽDC, stavebních společností, Olomouckého kraje, starostů obcí a dalších hostů byla před novináři představena přestavba regionální trati Olomouc – Uničov (- Šumperk). Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo před budovou železniční stanice Šternberk v pátek 6. září. Cestujícími hojně využívaná trať bude elektrifikována, bude na ní zvýšena traťová rychlost až na 160 km/h, úpravami projdou i železniční stanice a zastávky na trati. Dokončení stavby s celkovými náklady téměř 4,8 miliardy korun se předpokládá v roce 2022, kdy by mohla být dokončena i elektrizace navazujících úseků do Šumperka.

Jak ve svém vystoupení připomněl Jiří Svoboda, dotčená trať je první regionální tratí s koridorovými prvky, mezi něž patří i zabezpečení všech přejezdů na trati závorami. „Bezpečnost provozu je pro SŽDC prioritou,“ dodal v této souvislosti. Další z pozvaných hostů, 2. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jan Zahradníček, připomněl důležitost zachování dopravní obslužnosti po přestavbě, jakož i přípravu Olomouckého kraje na zakoupení nových elektrických souprav pro tuto trať. Starosta Šternberka Stanislav Orság připomenul odbourání části šternberské výpravní budovy a výstavbu nového dopravního terminálu, které město připravuje. Přínos přestavby tratě pro občany ocenil i uničovský starosta Radek Vincour.
Stavbu bude provádět společnost Uniolo Rail, jejímž správcem je stavební společnost Subterra, společníky pak OHL ŽS, Eurovia CS a Elektrizace železnic Praha. Obchodní ředitel společnosti Subterra Jiří Tesař připomněl nasazení výkonných stavebních strojů, mimo jiné také premiéru zatím nejvýkonnější strojní podbíječky a dalších mechanismů.
V současné době probíhá obnova železniční stanice Uničov a navazujícího úseku k vlečce podniku UNEX, po zimní přestávce budou zahájeny práce mezi Olomoucí a Bohuňovicemi a následně až do poloviny prosince v úseku Šternberk – Olomouc. V roce 2021 pak dojde na výluky mezi Uničovem a Šternberkem. Během prací dojde i na vybudování moderních nástupních prostor na zastávkách Babice, Mladějovice, Štarnov a Hlušovice. Ve stanicích Bohuňovice, Šternberk a Uničov budou zřízena nová poloostrovní bezbariérová nástupiště s centrálním přechodem.
Miroslav Čáslavský