Jednotka požární ochrany SŽDC v Liberci byla zhruba před rokem vybavena dvěma zcela novými zásahovými automobily. Nahradily zhruba dvacet let staré hasičské vozy, které již neodpovídaly dnešním nárokům na efektivní hasičské zásahy. Nové vozy mají ve své výbavě nejen zařízení pro hašení požárů, ale obsahují rovněž prostředky pro zásahy, týkající se odstraňování stromů spadlých na trať, ženijní nářadí, vyprošťovací pomůcky pro nehody na přejezdech a další výbavu, která je při hasičských zásazích potřebná. Drážní hasiči v dnešní době totiž nehasí jen požáry, ale zasahují také při živelních pohromách, dopravních nehodách, po tragických střetech vlaků s osobami, či mimořádnými událostmi na železnici. Jejich všeobecnou snahou je co nejrychlejší obnova provozu.

Zásahový vůz značky Scania (na úvodním snímku), stále ještě svítící novotou (i když už s pár šrámy, které utrpělo při průjezdu těžko přístupným terénem od větví stromů) má za zhruba rok své činnosti již najezděno více než dvacet tisíc kilometrů při výjezdech, které jsou na denním pořádku (nezřídka i dvakrát za směnu). „Náš zásahový obvod zahrnuje celý Liberecký kraj a k němu ještě část krajů Středočeského, Královéhradeckého a Ústeckého,“ přibližuje obvod JPO Liberec velitel směny Marek Čihák. Náročné výjezdy jsou zejména do oblasti Šluknovského výběžku, ale i tam jsou liberečtí hasiči schopni dojet za zhruba čtyřicet minut. „S novým autem jsme spokojeni, díky jeho vybavení jsme schopni efektivně zasáhnout v širokém spektru typů mimořádných událostí,“ dodává Marek Čihák. Mezi výbavu vozu patří mimo jiné i skládací kolejový vozík, který lze lehce nasadit na železniční koleje a použít ho při transportu potřebného vybavení. Nechybí motorové pily, lezecké vybavení, dýchací přístroje, ventilace pro odvod dusivého kouře, kominické vybavení a samozřejmě hadice a armatury pro hašení požárů. Zabudovaná cisterna má kapacitu 3000 litrů vody, která je z cisterny čerpána výkonným čerpadlem. Kabina je určena pro pět osob, přičemž v osádce nechybí specialisté vyškolení na chemické zásahy, či horolezecké výkony, samozřejmostí je zdravotnická průprava, řidičský průkaz, jakož i schopnost ovládat další mechanismy. „Hasiči jsou vyškoleni ve více odbornostech, které si doplňují školením, přičemž každých pět let probíhá jejich pravidelné přezkoušení,“ shrnuje Marek Čihák. Samozřejmostí je fyzická zdatnost, kterou hasiči potřebují při zásahové činnosti kdykoliv během směny.
I když jsou liberečtí hasiči s novým vybavením spokojeni, v oblasti speciální vyprošťovací techniky se připravuje náhrada stávajících vozidel technikou, která nemá stejné parametry jako stávající. „Technika na speciální zásahy by měla být spolehlivá, výkonná a tím i efektivní. Při výběru nové techniky však vždy nebývá brán dostatečný ohled na praktické zkušenosti hasičů, kteří s touto technikou pracují,“ uzavírá Marek Čihák.
Miroslav Čáslavský