Zcela zaplněný vládní salonek na pražském hlavním nádraží byl ve středu 9. října svědkem setkání autorů, píšících o železnici, při příležitosti vydání šesté série knih „Literáti na trati“. Téměř stovku železničářských prozaiků a básníků (včetně jejich doprovodu) přivítal vedoucí skupiny literátů federace FISAIC František Tylšar, vlakvedoucí a spisovatel v jedné osobě. V úvodu přítomní uctili minutou ticha ty autory, kteří se letošního setkání nedožili, přičemž tato minuta byla věnována také nedávno zesnulému zpěvákovi Karlu Gottovi.

„Sešli jsme se zde, abychom provedli pomyslnou výpravu dvou vlaků na jejich literární pouť – vlaku plného prózy a vlaku plného poezie," zahájil František Tylšar setkání železničářských literátů. Jak dále dodal, z tohoto setkávání se v průběhu let stala již tradice, která se dostává do povědomí veřejnosti nejen v našich zemích (včetně Slovenska), ale například i v Bavorsku. Následovalo jmenovité představení všech přítomných literátů, z nichž větší polovina (69 autorů) se zabývá psaním prózy, ta o něco menší polovina (62 autorů) pak básněmi. Obě skupiny však mají jedno společné – jejich texty jsou věnovány železnici. „V uplynulém roce nás zase pár desítek přibylo, takže původně jedna kniha musela být rozdělena na dvě – kniha poezie a kniha prózy. Mnozí autoři již mají za sebou mnoho knižních titulů, jiní si své místo v literárním světě teprve budují,“ připomněl František Tylšar. Na stránkách knih se střídají mladší i starší autoři, české kolegy doplnili i kolegové ze Slovenska, Německa a Švédska.
František Tylšar poděkoval dále všem, kteří se na projektu „Literáti na trati“ podílejí – vedle Českých drah, ČD Cargo, ČD Telematika a SŽDC je to i „mateřská“ Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů (FISAIC), OSŽ a další odborové organizace, jakož i Obec spisovatelů a vlastně všichni autoři, kteří bez nároku na odměnu vložili do knih to nejlepší ze své tvorby.
Následovala ukázka z tvorby významného českého básníka Jiřího Žáčka, věnovaná železnici a ukázka tvorby jednoho z autorů knihy prózy Břetislava Buchty, načež následoval vlastní křest obou knih, jehož se ujal předseda OSŽ Martin Malý v roli „kmotra“. „Železničářská profese není pro řadu železničářů jen prací, ale současně i kusem poezie. Svědčí o tom knihy, plné jejich textů, při jejichž šestém vydání jsme se dnes sešli. Přeji všem autorům, aby si jejich texty našly své čtenáře a aby získávali další inspiraci pro svoji tvorbu,“ uvedl vlastní křest Martin Malý, který poté symbolicky výpravkou a sklenkou šampaňského vypravil obě nové knihy mezi (nejen) železničářskou veřejnost.
Následovalo společné foto před sousoším Nicholase Wintona na prvním nástupišti železniční stanice Praha hl. n. a poté již se rozproudila volná zábava, věnovaná především vzájemnému sdělování poznatků a zkušeností jednotlivých autorů. K dobré náladě přispěly i písničky „Řehečského kvarteta“ z Jičínska, které má k železnici rovněž velice blízko.

Zájemci o knihy Literáti na trati si je mohou objednat za cca 200 Kč u Františka Tylšara, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Miroslav Čáslavský