Nejdelší kolejové spojka na naší železniční síti byla instalována ve čtvrtek 23. dubna 2020 v kolejišti železniční stanice Prosenice. Skládá se ze dvou výhybek a vcelku je dlouhá 307 metrů (původní spojka měřila 157 metrů), takže od jejího začátku lze jen těžko dohlédnout k jejímu konci. Nová spojka umožní zvýšení rychlosti projíždějících vlaků ve směru Hranice na Moravě – Olomouc z původních 100 km/h na 160 km/h. Spojková kolej propojuje stanici Prosenice s výhybnou Dluhonice a je součástí tzv. přerovského trianglu (Přerov – Prosenice. Přerov – Dluhonice a Dluhonice – Prosenice).

V průběhu prací, které byly zahájeny 4. dubna, byla nejdříve demontována stará spojka, která bude využita na jiném místě v síti Správy železnic. Nejprve došlo k odstranění starého svršku, přičemž kolejové pásy, dlouhé 25 metrů, odvážel jeřáb. Práce bylo nutno přerušovat v době, kdy kolem pracoviště projížděly vlaky. Pro snadnější odtěžení štěrku z části, kde probíhala stavba, bylo štěrkové lože prolito pryskyřicí, která štěrk slepila a udržela tak kolej a její štěrkové pole v neporušené poloze.
Od neděle 5. dubna 2020 začalo navážení připravených dílů kolejových spojek a materiálu. Výměnové části výhybek byly na stavbu dovezeny v demontovaném stavu na třech vozech. Část práce byla udělána ve výhybkárně a dovezena na stavbu, část montáží ale musela proběhnout na místě. Kdo jezdil v tomto období vlakem, viděl pracovníky zhotovitele každý den, od rána do večera, včetně víkendů. Umístění dílů výhybky a předmontáž na kolejích je výhodou – musí být na rovné ploše s velmi malou rovinnou odchylkou – 1,5 milimetru na metr délky.
Fotoreportáž z pokládky nové kolejové spojky je zveřejněna na facebookových stránkách Správy železnic a bude doplněna videem, které zachytí její finální stav. Na montáž výhybek naváží práce na trakčním vedení a na úpravách zabezpečovacího zařízení, které by měly skončit v červenci t. r.
Miroslav Čáslavský, s využitím facebooku Správy železnic