Na nádraží v Domašově nad Bystřicí se v neděli 27. září sešli představitelé obcí na trati číslo 310 (Olomouc – Krnov), zástupci Hnutí Duha Jeseníky, Spolku Nádraží Náměšť, jakož i místních občanů. Přítomen byl i poslanec Parlamentu ČR Marian Jurečka (KDU-ČSL). Účelem setkání byla výměna stanovisek na opravu nádražních budov, a to nejen na dotčené trati, ale všeobecně na síti Správy železnic.

Jak vyplynulo z vyjádření přítomných, v současné době probíhá na síti Správy železnic rozsáhlá rekonstrukce nádražních budov, nezřídka spojená s jejich částečnou demolicí. Mnohé z nich by však po úpravách mohly bez nutnosti demolice sloužit obcím, či občanským sdružením. Současný zákon č. 77/2002 však neumožňuje bezúplatný převod nepotřebných nádražních objektů na jiné subjekty (§ 20, odst. 4 zákona). Převod majetku je možný pouze podle zákonem stanovených možností a složitá byrokratická jednání se mnohdy vlečou i několik let. „V odůvodněných případech je možné provést přímý prodej či převod nádraží na fyzickou nebo právnickou osobu, návrh však musí připravit ministr dopravy a schválit ho musí vláda,“ vysvětlil Marian Jurečka. To v mnoha případech odrazuje menší obce od jednání. „Zákon je nutné novelizovat tak, aby Správa železnic měla volnější ruce,“ dodal Jurečka. Současně slíbil, že bude v Parlamentu usilovat o změnu současného zákona tak, aby bylo možné jednodušší jednání o záchranu ohrožených nádraží jak ze strany obcí, tak i spolků.
Praktickou zkušenost s tímto problémem sdělil Martin Kašpar ze spolku Nádraží Náměšť, který usiluje o převod zrušeného nádraží Náměšť na Hané do vlastnictví spolku. Podle odpovědi, kterou mu zaslal generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, „…nemůže Správa železnic bez souhlasu vlády převádět majetek železniční dopravní cesty na třetí osobu.“ Podle zkušeností Martina Kašpara je jednání v tomto směru velmi složité a vyčerpávající. „Dopisuji si s ministerstvem dopravy i se Správou železnic již několik let, ale věci se prakticky nehýbou z místa.“
Místostarosta obce Velká Bystřice a zastupitel Olomouckého kraje Ivo Slavotínek poukázal na ekonomické výhody převodu nádraží (za symbolickou jednu korunu) na obec či spolek: „Pokud Správa železnic hodlá zbourat či redukovat prostory nádraží, měla by příslušná obec mít šanci tomu zabránit a navrhnout jiné řešení. Vždy je lepší ušetřit dva miliony korun za demolici a předat nevyužívanou budovu za symbolickou cenu obci. Takový převod však současný zákon neumožňuje.“
Pozitivní přístup při jednání se Správou železnic zaznamenal starosta Moravského Berouna Tomáš Feranec. Upozornil, že v tomto městě probíhá bezproblémová komunikace se Správou železnic: „Nádražní budova bude redukována o jedno patro, zúžena z obou stran a komplexně zrekonstruována, část okolních pozemků, které vlastní ČD, a. s., město odkoupí a bude realizovat projekt vybudování parkoviště s novou autobusovou zastávkou. Situaci průběžně projednáváme v městském zastupitelstvu, také občané jsou o všem informováni.“
Nejhlasitěji se ozvalo Hnutí Duha Jeseníky, které projekt rekonstrukcí tří nádraží za bezmála 85 milionů korun (Dětřichov nad Bystřicí, Valšov, Moravský Beroun) označuje za demoliční a v petici, kterou příští týden Hnutí Duha Jeseníky vydá, žádá nalezení prostředků na citlivou a odbornou rekonstrukci poškozených budov a jejich nové využití. Tento postoj podpořila řada renomovaných odborníků na statiku, památkovou péči, architekturu a projektování. Na základě jejich vyjádření žádá Hnutí Duha Jeseníky ministerstvo dopravy, aby zastavilo demoliční práce. „Současně ještě dnes požádáme Správu železnic, aby odstranila z nádraží v Dětřichově lživý billboard, na němž se píše, že se zde provádí rekonstrukce v zájmu cestujících. Chceme podat žádost na bezúplatný převod nádraží v Dětřichově na naší organizaci. Stát by tak ušetřil desítky milionů korun!!“ dodává koordinátor Hnutí Duha Jeseníky Ivo Dokoupil.
Na trati č. 310 se kromě výše uvedených nádraží mají za podobných podmínek rekonstruovat také nádraží Domašov nad Bystřicí, Hlubočky a Velká Bystřice.
Miroslav Čáslavský