Vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček v pátek 5. února 2021 navštívil dvě významné investiční akce na železnici v jižních Čechách. V doprovodu generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody se seznámil s průběhem prací na modernizaci traťového úseku ze Sudoměřic u Tábora do Votic a na rekonstrukci výpravní budovy v Českých Budějovicích.

Projekt modernizace trati Sudoměřice – Votice řeší zdvoukolejnění úseku Sudoměřice u Tábora – Votice, převážně na 19 km dlouhé přeložce. Dojde k opuštění stávajících stanic a zastávek Mezno, Střezimíř, Ješetice, Heřmaničky a k výstavbě nových zastávek Mezno, Střezimíř, Červený Újezd zastávka, Ješetice a Heřmaničky a železniční stanice Červený Újezd. Součástí realizace je také změna technických parametrů pro možné zvýšení traťové rychlosti až na 200 km/h.

Stavba byla zahájena v květnu 2018, její dokončení je naplánováno na září 2023. Zprovoznění druhé traťové koleje na nové přeložce se předpokládá v červnu 2022, provoz v obou kolejích pak o dva měsíce později. Celkové náklady, včetně stavebních úprav pro rychlost 200 km/h, dosáhnou 5,5 miliard korun, zhotovitelem prací je firma OHL ŽS Brno.

V současné době se pracuje zejména na železničním spodku, konkrétně jde o realizaci násypových těles, těžení zářezů, budování odvodnění, výstavbu zárubních zdí a zajištění skalních svahů. V plném proudu jsou rovněž práce na nových mostních objektech, kde se provádějí betonáže mostovek a říms. To platí i o nejdelším železničním mostu u Heřmaniček, který bude měřit 240 metrů. Na kratších přemostěních u Radíče a jižně od Heřmaniček již byla celá nosná konstrukce včetně říms dokončena.

Na tunelových objektech nyní probíhají izolace a betonáže definitivních ostění. Stavbu tunelu Mezno si v doprovodu generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody a zástupců firmy OHL ŽS Brno prohlédl ministr Karel Havlíček osobně. U tunelu Mezno je již dokončeno ostění zhruba z poloviny (cca 400 metrů) z celkem 840 metrů délky tunelu.

Michael Mareš s využitím tiskové zprávy Správy železnic