V Rajeckých Teplicích, v hotelu OSŽ Skalka, byly ve středu 25. srpna slavnostně zahájeny v pořadí již čtvrté Seniorské hry OSŽ. Původně se  čtvrté hry měly konat v loňském roce, zmařila je však pandemie Coronaviru. Za účasti primátorky Rajeckých Teplic Kataríny Hollé hry zahájil vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík, který přivítal závodníky a závodnice z celé republiky. Organizaci her zajistila Republiková rada seniorů ve spolupráci s Regionální sportovní komisí OSŽ Olomouc pod vedením Libora Kiše. Ředitelem závodů byl předseda Republikové rady seniorů OSŽ Kurt Mužík.

Soutěží se zúčastnilo celkem osm devítičlenných družstev z celé republiky, kteří spolu zápolili v devíti disciplínách – ruské kuželky, minigolf, discgolf (hra na jeden koš), jízda na koloběžce, hod na basketbalový koš, běh s míčkem na tenisové raketě na čas, pinkání na pálce na stolní tenis, pétanque ve zjednodušeném pojetí a bollo bal – tři hody spojenými míčky na připravenou sestavu.
Soutěž probíhala v rozlehlém parku, který přiléhá k hotelu Skalka. Zúčastnili se jí senioři-železničáři z Plzně, Středních Čech, Východních Čech, Severních Čech, Ostravy, Olomouce, Brna a družstvo nedrážních. Dopoledne se konala první část soutěží, odpoledne proběhly závěrečné disciplíny. Kurt Mužík poděkoval všem účastníkům a organizátorům za účast na soutěži. „Je to pro seniory OSŽ ´vrcholné podujatie´ a moc moc všem děkuji,“ prohlásil. Vyhodnocení soutěží, přičemž kromě vítězných družstev byla vyhlášena i nejlepší žena a nejlepší muž, bylo stanoveno na večerní hodiny.
Uspořádání her podpořily České dráhy, ČD Cargo, Správa železnic a OSŽ. Průběh jednotlivých soutěžních disciplín a celkové výsledky budou zveřejněny v 18. čísle časopisu Obzor.
Miroslav Čáslavský