Výbory ZAP navázaly na činnost Výborů KCOD a VDOD. Dne 1. 10. 2014 vznikla na Českých drahách nová organizační jednotka – ZAP (zákaznický personál).

Jak jsme již informovali v tištěném Obzoru, spolu se vznikem této organizace se přeměnily i dřívější celostátní Výbory KCOD a VDOD. Z celostátního Výboru KCOD (krajské centrum osobní dopravy) vznikl celostátní Výbor ZAP – stacionární personál a z celostátního Výboru VDOD (vlakový doprovod osobní dopravy) vznikl celostátní Výbor ZAP – mobilní personál. Oba dva zůstávají poradními orgány Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s. Předsedou celostátního Výboru ZAP pro mobilní personál je Martin Janeček, předsedou celostátního Výboru ZAP pro stacionární personál je tajemník PV Antonín Leitgeb. Oba výbory stejně jako dosud zasedají pravidelně každý měsíc, aby jejich členové prodiskutovali své připomínky ke zlepšení pracovních a mzdových podmínek zaměstnanců a aby upozornili zástupce zaměstnavatele na případné provozní problémy.

„Zaměstnavatele na problémy nejen upozorňujeme, ale také navrhujeme jejich řešení,“ řekl nám po lednových zasedáních těchto výborů tajemník Antonín Leitgeb. Ta se uskutečnila ve dnech 20. a 21. ledna 2015.

Celostátní Výbor ZAP – mobilní personálzasedal v úterý 20. ledna. Bohužel hlavní pozvaní hosté – člen představenstva Českých drah, a. s., Ing. Michal Štěpán, a náměstek ředitelky OJ ZAP Ing. Vítězslav Fremr, se z důvodu naléhavého pracovního zaneprázdnění nemohli dostavit. Za zaměstnavatele tak byla přítomna jen ředitelka Zásobovacího centra Ing. Zuzana Eigermannová, s níž členové výboru jednali především o probíhajících změnách ve vybavení zaměstnanců novými výstrojními součástkami. Předseda PV Vladislav Vokoun a tajemník PV Antonín Leitgeb dále na jednání informovali o změnách, které přináší nová kolektivní smlouva Českých drah, a zabývali se některými dotazy členů výboru, týkajícími se například rozvržení směn či nárokovosti stravenek. Výbor podpořil dovybavení mobilními telefony a urychlený nákup označovacích kleští pro vlakové čety. Zároveň poukázal na katastrofální stav POP.

Celostátní Výbor ZAP – stacionární personál, konaný ve středu 21. ledna, měl hostů hned několik. Na dopolední jednání celorepublikového výboru se dostavili ředitel odboru 16 GŘ ČD Ing. Jiří Ješeta, vedoucí téhož odboru Ing. Libor Bastian a systémový specialista, rovněž O 16, Bc. Zdeněk Zajfrt. Řešily se například dopady výluky pražského hlavního nádraží na organizaci práce a probíraly se i připomínky k zaváděným procesním listům.

Rovněž odpolední jednání, tentokrát za účasti zástupců Výborů ZAP, bylo bohaté na hosty: byli to člen představenstva ČD, a. s., Ing. Michal Štěpán, ředitelka OJ ZAP Ing. Jitka Kubíková a její náměstek Ing. Vítězslav Fremr. Zástupci zaměstnanců předložili mimo jiné připomínky k organizaci práce na komandech při střídání směn (bylo dohodnuto zvýšení překrytí směn o půl hodiny u komand v režimu ranní/odpolední), k nedostatku času komandujících z důvodu častých telefonátů z regionálních pracovišť (problém by měla řešit nová přehledná aplikace v počítačích hlavních komand a v mobilních telefonech vlakových čet - tzv. alarm) a dále se hovořilo například o možnosti prověřit změnu technologie práce pokladních s cílem odlehčit komandujícím (důvodem je vydávání POP).

„Jednání nebyla jednoduchá, ale zaměstnavatel přistoupil na většinu našich návrhů,“ řekl nám po zasedání tajemník OSŽ Antonín Leitgeb. Například došlo ke shodě ohledně systému výkonových a mimořádných odměn tak, aby byla větší pravomoc v jednotlivých ZAP, stejně jako v případě čerpání Sociálního fondu.

Podrobněji se budeme problematice zaměstnanců nové OJ ZAP věnovat v některém z dalších čísel tištěného Obzoru a na webových stránkách OSŽ.

Zdeňka Sládková