Zajímavý článek, zajímavé téma i zajímavé myšlenky, to všechno obsahuje článek předsedy Podnikového výboru OSŽ SŽDC Mgr. Martina Malého na téma „výkonové odměny".

„Domnívám se, že je třeba kladně hodnotit skutečnost, že u všech oblastních ředitelství se o využití možnosti diferenciace výkonových odměn v rozmezí 3,7 až 12 % vede jednání a u žádného oblastního ředitelství (OŘ) nepřevážil na straně odborů ani vedení OŘ názor, že se otázkou využití této novinky v PKS SŽDC 2015 vůbec nebudou zabývat,“ říká v článku Dosavadní výsledky vyjednávání o diferenciaci VO u OŘ SŽDC Mgr. Martin Malý.