Kontrolou plnění úkolů z minulého zasedání začalo v úterý 10. února 2015 dopoledne v Hotelu Skalka jednání Představenstva OSŽ, konkrétně se mluvilo o dotacích na rekreační zařízení, o návrhu pracovní cesty předsedy OSŽ do Moskvy, o delegaci na závody USIC či o akcích FISAICu.

A také se diskutovalo o návrhu vzdělávacích aktivit na první pololetí letošního roku (školení na PC - návrh termínů a personální obsazení) a přípravách oslav 25 let OSŽ v Praze a v Kolíně (konkrétně zazněla informace o místu konání oslav v Kolíně, které se uskuteční ve společenském domě Staré Lázně). „Místo konání již bylo vybráno, příprava oslav tedy probíhá," uvedl k tomuto tématu předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který jednání představenstva tentokrát řídil.

Další část jednání patřila Informacím ze zásadních jednání. Vzhledem k tomu, že od posledního jednání Ústředí OSŽ (27. ledna 2015) se toho zase tak moc neudálo, byl tento bod tentokrát poměrně stručný. Předseda OSŽ Jaroslav Pejša pouze informoval o jednání tripartity, na němž se tentokrát o dopravě nejednalo. „Na programu tripartity bylo jenom zdravotnictví. Ministr financí Babiš prohlásil, že ve zdravotnictví je peněz dost, tak se modleme, abychom byli zdraví," uvedl k tomu Pejša. Předseda OSŽ zmínil i jednání přípravné pracovní skupiny k situaci v „opravárenství" v Bruselu, kterého se zúčastnili zástupci z dvanácti zemí a šestnácti odborových svazů. „Byli jsme jedinou zemí z nových zemí EU, nikoho jiného z východního bloku situace v opravárenství asi nezajímá. Ale myslím, že nás, vzhledem k situaci v tomto odvětví u nás, musí zajímat, co se děje za kopečky. Naopak, budeme trvat na tom, aby se tato komise, pokud bude ustavena, scházela pravidelně a budeme na ní vysílat svého zástupce," prohlásil.

V další části se členové představenstva OSŽ věnovali schvalování příspěvku z Podpůrného fondu OSŽ (jedna žádost), respektive žádostem o právní zastoupení (celkem u sedmi členů OSŽ) v řízení před soudem.

Představenstvo také projednalo rozpočet (návrh), který bude předložen na jednání Ústředí OSŽ 24. Února, a také vyslechli zprávu revizní komise - Pavel Franěk akcentoval potřebu vyšší kontroly odvodu členských příspěvků u členů, kteří jsou v exekuci respektive v insolvenci. „Tady bych doporučoval, abychom byli maximálně obezřetní a tolerantní," řekl k tomu první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun.

V závěru jednání byl projednán kalendář sportovních železničářů pro rok 2015 jako základní dokument železničního sportu. Představenstvo mimo jiné vzalo tento kalendář na vědomí, schválilo návrh sportovních soutěží u nedrážních a uložilo mezinárodnímu oddělení organizačně zabezpečit uvedené akce ve spolupráci se sportovními komisemi OSŽ. Dále schválilo návrh kalendáře mezinárodních sportovních akcí v roce 2015 včetně předloženého návrhu na vedoucí výprav. Rovněž vzalo (představenstvo) na vědomí složení sportovních komisí OSŽ (tj. tří regionálních komisí a jedné ústřední sportovní komise OSŽ) a kalendář akcí FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů) v roce 2015. „V letošním roce přebralo OSŽ pořadatelství akcí v rámci FISAICu, ale snažíme se být v této věci maximálně tolerantní, aby organizátoři z minulých let neměli špatný pocit z této změny. Maximálně se snažíme s nimi spolupracovat," uvedl v rámci tohoto bodu vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ-Ú Ing. Ondřej Šmehlík. Ten zároveň oznámil, že došlo k přejmenování původního názvu Zemský svaz FISAIC ČD na Český zemský svaz FISAIC.

V závěru jednání pak Představenstvo OSŽ schválilo zahraniční pracovní cestu prvního místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna a Ing. Ondřeje Šmehlíka na pravidelné zasedání Prezídia USIC do Itálie. Připomeňme, že toto prezídium plánuje program konání mezinárodních železničních sportovních akcí a projednává také návrhy na změny reglementů u jednotlivých sportů. Na zmíněném jednání bude Vladislav Vokoun prezentovat stav příprav Mezinárodního mistrovství USIC v orientačním běhu, které se uskuteční letos v srpnu v Ústí nad Labem.

Michael Mareš