Aktuální informace z dalšího kola kolektivního vyjednávání u společnosti ZSSK Slovensko (Železničná společnost Slovensko), které se konalo 4. února 2015 a kde byl smluvními stranami nakonec schválen mzdový nárůst s platností od 1. 2. 2015 ve výši 2 % oproti skutečně dosažené průměrné mzdě za rok 2014, přiblížil na posledním zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách v Rajeckých Teplicích (10. 2. 2015) místopředseda OZŽ a předseda PV OZŽ při ZSSK (osobní doprava) Bc. Ľudevít Mikloš.


Jak dále uvedl, u společností ZSSK Cargo (nákladní dopravce) a ŽSR (infrastruktura) kolektivní vyjednávání stále ještě pokračuje. Jaká je tedy momentální situace u společnosti ZSSK Cargo na Slovensku? V úterý 3. února 2015, v zasedací místnosti v sídle zaměstnavatele v Bratislavě, se uskutečnilo další a zatím poslední kolo kolektivního vyjednávání o podnikové kolektivní smlouvě na období 2015 až 2016. Kolektivní vyjednávání ani tentokrát k závěru nevedlo, stále přetrvávají rozpory v kapitolách mzdy a stravenky (článek 6).
„Na náš návrh 13 euro (do tarifních tříd) pro všechny profese a 1 % pro rozhodující profese, reagoval zaměstnavatel protinávrhem – 10 euro pro všechny zaměstnance do tarifu a 20 euro pro profesi strojvedoucí do tarifní třídy plus 2 eura do tarifní třídy u ostatních rozhodujících profesí," popsal místopředseda OZŽ a předseda Podnikového výboru OZŽ při ZSSK Cargo Ján Baláž poslední návrhy obou stran s tím, že OZŽ (Odborové združenie železničiarov) s tímto návrhem nesouhlasilo. „Na tuto skutečnost zareagovala Federace strojvůdců SR předložením návrhu na zvýšení tarifní třídy o 50 euro, ale pouze u strojvůdců, s tím ale nesouhlasilo ostatních dvanáct odborových centrál," dodal.
K nedohodě došlo také u článku 6 (hodnota stravenky), kdy na společný návrh sociálních partnerů 3,40 euro zareagoval zaměstnavatel protinávrhem 3,20 euro. „Jediné, na čem se zástupci odborů a zaměstnavatele dohodli, je znění článku č. 1 Sociální oblast – čerpání Sociálního fondu," doplnil Ján Baláž. Kolektivní vyjednávání bylo následně přerušeno a bude pokračovat v úterý 17. února 2015.
Michael Mareš