Zásadní informací je v tuto chvíli to, že „staré režijky“ platí až do doby provedení prolongace pro 2018 a to za podmínek platných v roce 2017, včetně nutnosti mít v komerčních vlacích buď evidenční lístek nebo místenku s rozdružením ČD, SŽDC, ostatní. Začátek prolongačního období na rok 2018 bude teprve vyhlášen („Prolongačním rozkazem“ – Metodickým pokynem k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD). Kdy se tak stane, ale není zatím jasné, odklad jde na vrub tahanicím o penzisty.

Podle informací deníku Zdopravy.cz náběh celého systému zpožďuje mimo jiné tahanice o důchodce, konkrétně spor o to, ke které organizaci důchodce přináleží. Podle zjištění serveru Zdopravy.cz SŽDC prosazuje model, podle kterého důchodce patří firmě, od které odešel do penze, České dráhy ale dávají přednost profesnímu principu. Například výpravčí ve výslužbě by měl mít benefit od SŽDC, i když byl penzionován jako zaměstnanec ČD. Celou věc navíc komplikují i daňové otázky.

Dodejme, že příplatek pro komerční vlaky a lanovku platný pro dobu prolongačního období bude činit 690 Kč (pro aktivní zaměstnance a rodinné příslušníky včetně dětí 15+), respektive 350 Kč (pro důchodce a děti do 15 let). Pro stanovení výše ceny příplatku u dětí do 15 let je rozhodující věk dítěte v okamžiku provádění prolongace. Příplatek pro zavazadla bude 490 Kč, tento však mohou využít pouze aktivní zaměstnanci, pro další kategorie držitelů jízdních výhod tento příplatek určen není. Úhradou příplatku nebude nijak dotčena povinnost zaplatit jednorázové úschovné v úschově během přepravy dle tarifu TR 10 ve výši 20 Kč.

Michael Mareš s využitím Zdopravy.cz