OBZOR ke stažení

Informujeme držitele jízdních výhod o podmínkách uznávání zaměstnaneckých jízdních výhod ČD v rámci obvodu vymezeném objednávkou Jihomoravského kraje (dále jen JMK). Od 1. 1. 2020 neplatí v obvodu vymezeném objednávkou JMK zaměstnanecké jízdní výhody (dále jen ZJV). Tato skutečnost se týká pouze regionálních vlaků objednaných JMK. Na vlacích dálkové dopravy objednaných Ministerstvem dopravy ČR, ZJV nadále platí.


Časový příplatek JMK
- S účinností od 23. 1. 2020 bude zahájen prodej časového příplatku JMK.
- Časový příplatek JMK je určen pro všechny držitele In Karet s platnou aplikací železniční průkazka (dále jen ŽP).
- Časový příplatek JMK lze zakoupit u všech pokladních přepážek ČD se zařízením UNIPOK (nelze pořídit přes eShop ČD, ani u vlakového personálu na zařízení POP) za jednotnou cenu 1500 Kč.
- Platnost příplatku je ode dne provedení úhrady do 12. 12. 2020.

Časový příplatek JMK je vydáván ve formě papírové jízdenky. Od 1. 3. 2020 bude časový příplatek JMK vydáván v elektronické podobě (tzn. aplikace „časový příplatek JMK“ nahraná v čipu In Karty). Časový příplatek JMK ve formě papírové jízdenky má platnost od doby jeho vystavení až do doby ukončení jeho platnosti, tj. do 12. 12. 2020 (tzn. vydaný papírový jízdní doklad nebude dodatečně převáděn do In Karty).
- Podmínkou využití časového příplatku JMK je držení In Karty s platnou aplikací ŽP, tzn., musí být uhrazena prolongace pro rok 2020.
- Tento časový příplatek lze zakoupit ve vyhlášeném období kdykoliv, bez poplatku 300 Kč za tzv. dodatečné zakoupení příplatku.

Při nákupu držitel předloží pokladníkovi In Kartu nebo předběžnou In Kartu. Držitel si vždy zkontroluje, zda jsou na vystaveném dokladu s časovým příplatkem JMK uvedeny správné údaje. Zjištěné chyby ihned u pokladníka reklamuje, tj. požádá o storno (anulaci) dokladu, doklad vrátí a požádá o vydání nového dokladu se správnými údaji.
O storno dokladu lze požádat nejpozději 60 minut od prodeje, a to pouze na pokladní přepážce a u pokladníka, kde byl doklad vydán. Na pozdější či jinak uplatněné reklamace nebude brán zřetel!

Při kontrole vlakovým personálem je držitel povinen vždy předložit In Kartu/předběžnou In Kartu s platnou aplikací ŽP a jízdní doklad časového příplatku JMK (v tištěné podobě nebo v elektronické podobě na In Kartě). Pokud bude předložena při kontrole In Karta s neplatnou aplikací ŽP, nelze uznat ani časový příplatek JMK a cestující zaplatí v osobních a spěšných vlacích objednávaných v rámci brutto smlouvy JMK jízdné dle tarifu IDS JMK.

V případě ukončení nároku na zaměstnanecké jízdní výhody zaniká nárok na časový příplatek JMK. Držiteli nevzniká nárok na vyplacení návratku 1500 Kč (nelze navrátit ani poměrnou část z ceny tohoto příplatku).
Upozorňujeme, že v případě ztráty jízdního dokladu časového příplatku JMK (tj. papírové jízdenky) není možné vystavit náhradní doklad!

Průkazy pro bezplatnou jízdu
-V rámci obvodu vymezeném objednávkou JMK nelze průkazy pro bezplatnou jízdu použít.

Opatření k uznávání jízdních výhod v rámci obvodu vymezeném objednávkou Jihomoravského kraje, č. j. 0158/2020-O10, ze dne 20. 1. 2020, je k dispozici na personálních útvarech dle evidence držitele jízdních výhod a současně je pro zaměstnance ČD, a. s., zveřejněn v IS NORMIS. Přílohou tohoto opatření je seznam úseků a vlaků v objednávce JMK a vzor jízdenky časového příplatku JMK.

Šárka Pupíková, systémový specialista, České dráhy, a. s., generální ředitelství
 

Právě přítomno: 301 hostů a žádný gestor