OBZOR ke stažení

Ústředí OSŽ z důvodu, že od 23. 1. 2020 bude zajištěna pro držitele režijek na základě úhrady časového příplatku možnost využívat vlaky ČD objednávané JMK, čímž byl splněn první požadavek Stávkového výboru OSŽ z 2. 1. 2020, ruší termín stávky v JMK dne 30. 1. 2020. Současně však konstatuje, že nesouhlasí s výší příplatku 1500 Kč a se způsobem, jak byla jeho výše stanovena, neboť tato výše příplatku neodpovídá realitě využívání režijky většinou jejich držitelů a výrazně zhoršuje kvalitu jízdních výhod, jako železničářského benefitu s mnohaletou tradicí.

Vychází přitom mimo jiné ze skutečnosti, že tento benefit je do značné míry poskytován jako využívání reálně existujících volných kapacit, které z podstaty organizace železničního provozu v praxi vznikají.

Vyzývá proto všechny dotčené orgány a organizace k zahájení jednání za účasti zástupců odborových organizací za účelem nalezení systémového řešení problematiky režijních výhod na železnici, které nebude zhoršovat dosavadní kvalitu tohoto benefitu. Jako jedno z možných řešení navrhuje, aby v případě brutto smluv mezi krajem a ČD byla výše případné kompenzace od ČD pro daný kraj za užívání vlaků objednávaných tímto krajem držiteli režijek vypočtena jako podíl z celkové částky vybrané za roční prolongaci režijních výhod všech držitelů režijek odpovídající podílu dotčených vlaků na celkovém objemu vlaků zajišťovaných ČD.

V případě, že nebude nejpozději do konce května 2020 uspokojivé systémové řešení problematiky ZJV nalezeno, vyhlásí OSŽ na termín v průběhu měsíce června na železnici stávku celostátního rozsahu.

V Praze dne 22. 1. 2020
 

Právě přítomno: 346 hostů a žádný gestor