Vzhledem k závažné situaci, kdy se vedení Českých drah do pátku 13.3.2020 nedařilo opatřit roušky a respirátory alespoň pro vlakvedoucí a průvodčí, kteří jsou většinu pracovní doby ve těsných prostorech ve vlacích v bezprostředním kontaktu s cestujícími a jsou tak nejvíce vystaveni riziku nákazy koronavirem,

požádali jsme 13.3.2020 ve večerních hodinách  ministra dopravy ČR Karla  Havlíčka nejen o podporu vedení Českých drah ve snaze o získání těchto ochranných prostředků, ale také o dočasné pozastavení povinnosti průvodčích a vlakvedoucích kontrolovat a prodávat ve vlacích jízdenky z důvodu minimalizace fyzického kontaktu s cestujícími. Toto opatření by mohlo částečně přispět ke zlepšení ochrany před rizikem možného roznášení nákazy nejen vlakového personálu ale samozřejmě také i samotných cestujících. Ministr dopravy v reakci deklaroval pomoc se zajištěním ochranných pomůcek i zvážení situace ohledně prodeje jízdenek. V sobotu 14.3.2020 v dopoledních hodinách obdržely ČD první dodávku ochranných roušek a již se rozbíhá jejich distribuce mezi zaměstnance vlakových čet. Apelujeme ale také na urychlené zvážení dočasného omezení povinnosti prodeje a kontroly jízdenek !! Jedná se o možnost zlepšení ochrany zdraví vlakových čet i cestujících !!

Aktualizováno 15.3.2020: V průběhu soboty a dnes (Ne 15.3.2020) vedení ČD realizuje řadu opatření pro zlepšení ochrany pokladních a vlakových čet. Redukuje se počet pokladních v cca 125 stanicích, v maximální možné míře podle technických možností se pracoviště pokladních organizují tak, aby mezi zaměstnanci a cestujícími bylo ochranné sklo. Dnes dopoledne také již bylo vydáno opatření pro vizuální kontrolu jízdních dokladů pro zlepšení ochrany zdraví vlakových čet a cestujících ve vlacích. Přes snížení frekvence cestujících se nepřistupuje k výraznějšímu zkracování souprav, aby mohli cestujíci mezi sebou ve vlaku zachovávat větší odstupy. Je vyvíjena maximální snaha pro  snížení rizika možného šíření nákazy koronavirem mezi cestujícícími a zaměstnanci železnice. Od půlnoci z 15. na 16. března 2020 se ruší prodej jízdenek personálem ve vlacích (strojvedoucí, vlakvedoucí, průvodčí) a zůstává zachován pouze prodej v pokladnách a on-line prodej.

Martin Malý, předseda OSŽ