Odborové centrály působící na železnici za ČD, a.s. podepsaly Dodatek č. 1 Dohody o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti. Dodatek je platný do 31. 5. 2020 a upřesňuje, že zaměstnanci dotčení překážkou v práci mají nárok na 80% průměrného výdělku. Dohodu považujeme za platnou i přesto, že ji jedna (nejmenší) z odborových centrál relativizuje. Dohoda ke stažení níže.