V září skončila platnost prvním licencím strojvedoucích, které byly vydány před deseti lety. Do 14. 10. bylo vyměněno již více než 650 licencí, jimž byla prodloužena platnost na dalších deset let. O prodloužení platnosti licence musí strojvedoucí požádat Drážní úřad. Žádostí dorazilo celkem více než 950, do konce října se tak počítá s výměnou dalších asi 300 licencí. Někteří strojvedoucí bohužel nechávají předložení žádosti na poslední chvíli a může se tak stát, že nebudou moci řídit drážní vozidlo až do vydání nové licence.

Do konce roku by mělo být vyměněno celkem zhruba 1300 licencí strojvedoucích. Někteří žadatelé i přes opakovaná upozornění předkládají žádosti pouze s několikadenním předstihem. Drážní úřad se snaží vyřizovat žádosti v co nejkratším termínu, standardní doba vyřízení je však 30 dnů.

„Strojvedoucím, kteří podcení termín podání žádosti, hrozí, že nebudou mít platnou licenci a nebudou moci vykonávat činnost řízení drážního vozidla. Včera (13. 10. 2021) jsme například obdrželi žádost o výměnu licence, jejíž aktuální platnost končí 17. 10. 2021. Doporučujeme, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

„Setkáváme se s požadavkem strojvedoucích na vystavení potvrzení, že byla žádost podána a že mohou nadále vykonávat svou činnost. Takové potvrzení však lze vydat až v případě, že je žádost vyřízena a podklady pro tisk kartičky nové licence jsou odeslány na Státní tiskárnu cenin,“ dodává Radek Šafránek, ředitel provozně-technické sekce Drážního úřadu.

Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.

Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn. Tento materiál s názvem „Metodický pokyn 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti, pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího“ včetně všech příloh je uveřejněn na webových stránkách Drážního úřadu.

Aktuální počet všech vydaných platných licencí strojvedoucích v České republice je 10 509.

Zdroj: Tisková zpráva Drážního úřadu