V úvodním článku představuje stavbu nové čtyřkolejné tratě mezi Vinohradskými tunely a Hostivaří, která je součástí čtvrtého tranzitního koridoru. Stavba promění dosavadní dvoukolejku na první čtyřkolejnou železnici v Česku. Zároveň je pro hlavní město výrazným městotvorným prvkem, neboť uvolní velké plochy pro další rozvoj širšího centra Prahy.

V rozhovoru s náměstkyní generálního ředitele pro provozuschopnost se Ing. Marcela Pernicová vyslovuje k rekordním finančním prostředkům na opravy a údržbu železniční infrastruktury. Dochází tak k podstatnému uspíšení realizace připravovaných akcí. Výchozími podklady pro zajišťování provozuschopnosti dráhy je kontrolní, dohledací a diagnostická činnost. Klíčovým systémovým nástrojem pro plánování a přípravu opravných akcí je Plán opravných a údržbových akcí (OUA). V něm je aktuálně evidováno 1302 opravných akcí na infrastruktuře v souhrnné hodnotě 40,4 mld. Kč, resp. 466 akcí na výpravních budovách za 4,6 mld. Kč. Tyto akce byly schváleny Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR.

Roman Štěrba, plná verze bulletinu zde