V parlamentu je v současné době ve druhém čtení návrh novely drážního zákona, který by mohl podle názoru některých krajů a obcí vést k likvidaci regionálních tratí a následnému zhoršení dopravní obslužnosti menších obcí. Pozměňovací návrh podal poslanec Martin Kolovratník (ANO 2011). Předlohu kritizuje také Svaz měst a obcí, ministerstvo dopravy ji naopak obhajuje.

Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky je cílem novely, aby nevyužívaná nebo velmi málo využívaná trať nebyla hned rušena, ale mohla být obnovena v jiných podmínkách, až vzroste zájem o dopravu. Pozměňovací návrh by umožnil vlastníkovi trati rozhodnout o jejím takzvaném zakonzervování v případě, že na ní jezdí ročně méně než 1500 osobních nebo 12 nákladních vlaků. Zakonzervování znamená, že stačí, aby se zachoval železniční spodek, tedy násep a propustky. Štěrkové lože, pražce a kolejnice mohou být odstraněny. Jemelka současně odmítl obavy krajů a obcí, že všechny dráhy v České republice, které splní podmínky pro konzervaci, budou konzervovány. „Nejedná se o automatický proces,“ upozornil. Správa železnic podle něj bude muset takový krok velmi pečlivě interně i navenek odůvodnit. Může se tedy stát, že pokud se po letech objeví nové okolnosti, například v okolí vznikne nová zástavba, továrna nebo se otevře lom a podobně, tak se zakonzervovaná trať může obnovit. „Není tedy pravda, že k obnově takzvaně zakonzervovaných tratí tak již evidentně nikdy nedojde,“ dodal Jemelka.
Středočeský krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN) připomněl, že návrh drážního zákona včetně pozměňovacího návrhu nikdo s kraji neprojednal. Borecký upozornil na fakt, že Středočeský kraj je majoritním objednatelem regionální železniční dopravy a na jeho území je velké množství lokálních tratí. „Ačkoli rozumíme tomu, že je nutné vést debatu o optimalizaci velmi husté železniční sítě v ČR, která není v tomto rozsahu rozumně udržitelná, nelze toto řešit od stolu bez projednání s objednateli veřejné dopravy, kterými jsou u lokálních tratí kraje,“ uvedl radní. Jemelka namítl, že objednatelé dopravy nejsou diskriminováni, neboť o zajištění pohybu na trati rozhodují v případě osobní dopravy jen oni objednáním spojů. „Oni a cestující, kteří trať buď využívají, nebo zde o cestování nemají zájem, mají provoz ve svých rukou,“ dodal.
Podobné obavy jako Středočeský kraj mají i prakticky všechny ostatní další kraje a obce a to i ty, kde jsou u moci zástupci hnutí ANO. Ostře se proti návrhu postavil i Slezský železniční spolek, který provozuje železniční spojení na trati mezi Bruntálem a Malou Morávkou, která je pozměňovacím návrhem také ohrožena. „Ten návrh je likvidační. Nejde o bouři ve sklenici vody, jak se snaží někteří tvrdit. Pokud by prošel v současné podobě, byl by to konec. Výklad toho zákona je totiž tak nejednoznačný, že by v důsledku mohl znamenat i konec trati. A to bez toho, že by ji stát třeba musel nejprve nabídnout někomu jinému k provozování,“ varuje člen výboru tohoto spolku Ladislav Antalec. Klidný není kvůli návrhu zákona ani Ondřej Holub, starosta Malé Morávky. „Tlaky na zrušení tratě jsou tady mnoho let. Ta funguje hlavně jako turistické lákadlo. Ze Světlé Hory se pak vozí kůrovcové dříví. Pokud by ale musela trať plnit navrhované parametry, pak nevím, jak by to šlo,“ vysvětluje starosta. „Turistické vlaky jezdí hlavně v létě, když jsou akce, jako například borůvkové hody. Čtyři vlaky denně po celý rok ale nejsme schopni naplnit. Chápeme, že jsou tady nároky na údržbu, ale nikdo dnes třeba neví, jaký bude mít železniční doprava v budoucnosti rozměr. Už proto by bylo škoda trať zrušit.“ Také v Olomouckém kraji je celá řada tratí, které nesplňují podmínku 1500 jízd osobních vlaků. Jde například o tratě Hanušovice – Dolní Lipka, Litovel předměstí – Mladeč, Mikulovice – Zlaté Hory, Dzbel – Chornice a dokonce ani dráha Kojetín – Tovačov.
Proti návrhu vystoupil i Svaz měst a obcí. Ten považuje plán za cestu k likvidaci lokálních tratí se slabším provozem. „K obnově takzvaně ‚zakonzervovaných‘ tratí evidentně již nikdy nedojde. Tento likvidační návrh regionální vlakové dopravy by mohl bez větší pozornosti projít a následně způsobit nenávratné škody našim městům a obcím, “ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.
Jak v této souvislosti uvedla tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová, každá dráha vhodná pro případnou konzervaci bude posuzována individuálně. „Nejde o povinnost, ale možnou variantu. Pokud bude institut konzervace součástí právního řádu, budou jednotlivé případy dráhy navrženy ministerstvu dopravy a budou předmětem diskuse s dotčenými kraji a obcemi,“ upozornila.
Miroslav Čáslavský, s využitím monitoringu tisku