Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) dokončil první etapu dekarbonizace své činnosti. V rámci této etapy byl zajištěn nákup 100 % elektrické energie pro účely nejenom vlastní spotřeby, ale i spotřeby energií pro realizaci zkoušek zákazníků společnosti. Od května letošního roku veškerá elektrická energie pochází z obnovitelných zdrojů.

Současně VUZ v letošním roce úspěšně dokončil již druhé měření svojí uhlíkové stopy prostřednictvím nezávislé odborné autority a podal žádost o ověření stavu dekarbonizace a přijímaných opatření prostřednictvím CDP score.

Vlastní měření uhlíkové stopy bylo opakovaně zaměřeno nejenom na emise způsobené vlastní činností, ale i na oblasti nepřímých emisí v rámci tzv. scope 3, kde právě zajištění dodávek elektrické energie z obnovitelných zdrojů výrazně snižuje celkové emise a je plně ve prospěch zákazníků VUZ.

Cílem VUZ je ověřitelným způsobem prokázat měření a snižování uhlíkové stopy a zařadit se k vedoucím společnostem v rámci EU, které svoji odpovědnost za ochranu životního prostředí berou vážně.

Generální ředitel VUZ Ing. Martin Bělčík k tomu uvedl: „Přechodem na zelenou energii a stálým měřením své uhlíkové stopy VUZ ukazuje svým zákazníkům, že otázky ochrany životního prostředí bere vážně. Stejně jako v našich odborných oblastech působení sledujeme a určujeme trendy, nemůžeme zůstat pozadu ani v této věci a čekat, až nám ji někdo nařídí. Naši zákazníci od nás odpovědné chování očekávají a my jsme povinni jejich očekávání naplnit.“

V rámci druhé etapy dekarbonizace je plánováno snížení spotřeby v oblasti scope 1, zejména v oblasti vytápění a řízení spotřeby v této oblasti.

Zdroj: Tisková zpráva ČD