OBZOR ke stažení

Vrchní inženýr státních drah a český vlastenec Ing. Jan Perner se sice dožil pouhých 30 let, přesto se významně zapsal do historie české železnice. Jako uznání jeho zásluh byl letošní rok vyhlášen Rokem Jana Pernera, připomínajícím 200. výročí narození tohoto projektanta a stavitele železničních tratí.


Ing. Jan Perner se narodil 7. září 1815 ve středočeských Bratčicích a zemřel 10. září 1845 v Pardubicích na následky úrazu hlavy, který utrpěl v Chocni při železniční inspekční cestě. Zasloužil se mimo jiné o výstavbu železniční trati Olomouc – Praha a v srpnu 1845 při slavnostním zprovoznění této trati právě on řídil lokomotivu vjíždějící do Prahy.
Oslavy Roku Jana Pernera vyvrcholí v září několika akcemi především ve východních Čechách. Na tiskové konferenci, konané ve vládním salonku na pražském hlavním nádraží dne 2. září, s nimi seznámili novináře ředitelka projektu Dáša Hykšová, ředitel odboru obchodu Českých drah, a. s., Ing. Jiří Ješeta, obchodní ředitel ROC Pardubice Ing. Tomáš Netolický a člen obecního zastupitelstva rodiště Jana Pernera, obce Bratčice, Stanislav Crkal.

Z množství akcí, které se u příležitosti Roku Jana Pernera uskuteční, vybíráme ty nejdůležitější:
- 3. září
proběhne v Pardubicích odborná konference pořádaná fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice. Její součástí bude téhož dne v 17.30 h odhalení busty Jana Pernera.
- 5. září bude v 10 hodin otevřena výstava o Janu Pernerovi v jeho rodišti, obci Bratčice. Zároveň zde bude připraven kulturní program včetně slavnostního průvodu k rodnému domu Jana Pernera.
- 7. září bude na Městských hřbitovech v Pardubicích slavnostně odhalena zrekonstruovaná hrobka Ing. Jana Pernera.
- 12. září vyvrcholí oslavy na hlavním nádraží v Pardubicích, kde bude od 9 do 16 hodin probíhat Železniční den Jana Pernera s dobovým tržištěm, živou hudbou, výstavou vozidel Českých drah, modelovým kolejištěm, expozicí ze života Jana Pernera či promítáním filmů se železniční tematikou v bývalém kině Sirius a řadou dalších zajímavých akcí. Proběhne tady také velkoplošný polep lokomotivy řady 380 motivem, který bude připomínat odkaz Jana Pernera. Pro zájemce budou umožněny i exkurze na pracoviště řízení provozu. V 11 hodin bude odhalen základní kámen k poctě Jana Pernera. Součástí oslav bude jízda zvláštního parního vlaku taženého lokomotivou 464.008 z České Třebové (odj. 9.05 h) do Pardubic (příj. 10.51 h.). Vlak zastaví v Ústí nad Orlicí a Chocni. Zpět z Pardubic do České Třebové se vlak vydá v 15.08 h (příjezd do Č. Třebové v 16.28 h). Další historické vlaky budou vypraveny do Rosic nad Labem, kde budou pro zájemce otevřeny expozice železničního muzea.
Podrobnější přehled všech akcí najdete na www.rokjanapernera.cz.
 

Záštitu nad projektem Rok Jana Pernera přijali prezident České republiky Miloš Zeman, předseda Vlády ČR Bohuslav Sobotka, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček, ministr dopravy Dan Ťok, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek a primátor města Pardubice Martin Charvát. Na realizaci projektu se podílí řada institucí, měst a obcí. Významnými partnery jsou České dráhy, a. s., a Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 321 hostů a žádný gestor