Dříve ve Staré Huti mívaly autobusy a vlaky jednu společnou zastávku. Z jedné strany u ní zastavovaly autobusy, z druhé vlak. Přístřešek u původní železniční zastávky totiž sloužil jako společná čekárna pro oba druhy dopravy. To se však změnilo. Nová vlaková zastávka, která je plně bezbariérová, byla posunuta o několik desítek metrů směrem k zastávce Mokrovraty, až za přejezd na druhou stranu silnice. Kousek od původní zastávky ještě naleznete zbytky vodního jeřábu…

U původní vlakové zastávky je také turistický rozcestník, podle něj to je po modré 1,5 km na Čapkovu Strž a ke stejnojmenné naučné stezce. Procházka po naučné stezce Karla Čapka (okružní cesta o délce 6 km) je plná zajímavých informací. Dozvíte se o osobnostech, které jsou s těmito místy spojeny, o stavbách, které tady kdysi stály, ale dnes už z nich zbyly jen rozvaliny, a také něco o přírodě, zvířatech a rostlinách. Naučná stezka vás povede akátovou alejí podél rybníka, po pár stech metrech alejí vede doleva cestička ke stepi a vyhlídce s obeliskem, který vytvořil sochař Karel Dvořák (1893-1950), obelisk stojí na místě, kde Karel Čapek s oblibou sedával po práci.

Vlastníci dobříšského panství (Mansfeldové) vystavěli železárnu pod hrází Huťského rybníka v roce 1674, v době pro rozvoj hutnictví příznivé. Starou Hutí byla nazvána poté, co si šlechtičtí majitelé po roce 1714 zřídili další huť v Obecnici u Příbrami. Do dějin českého železářství vstoupila Stará Huť v roce 1840 svou ranou snahou o zavedení pudlování a válcování. Závod ve Staré Huti byl koncem 70. let 19. století doplněn o smaltovnu litinového zboží, jehož výroba tehdy prodělávala konjukturu. V roce 1890 pracovalo v železárnách 372 osob.

Hutní vysokopecní provoz byl zde zastaven až v roce 1910, slévárenskou a strojírenskou produkci si však závod ještě po několik desetiletí udržel. V roce 1921 zde byla zavedena rozsáhlá výroba cihel ze strusky, jíž se tady za staletí v huti nahromadilo obrovské množství. Cihly měly charakteristickou šedočernou barvu a najdeme je i v ohradní zdi u památníku Karla Čapka. Právě správní budova bývalé strojírny je dnes Památníkem Karla Čapka! Před několika dny jsme si připomněli 80. výročí úmrtí Karla Čapka, který poslední roky života trávil právě na Strži.

Michael Mareš