OBZOR ke stažení

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, a Český železničářský esperantský svaz vás zvou na odborný seminář s mezinárodní účastí: EŬROPAJ FERVOJOJ - EVROPSKÉ ŽELEZNICE. Seminář se koná v úterý 26. února 2019 od 9 do 13 h v učebně DB-B3 (Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, Pardubice).

Na semináři vystoupí: Rodica Todor (RO): Pri la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio – Úvodní slovo, Guido Brandenburg (DE): Modelo Karlsruhe – Netradiční řešení příměstské dopravy v okolí Karlsruhe, Bodo Ehrlich (DE): Kiel ekestas teknikaj fervojaj standardoj en EU – Jak vznikají technické železniční normy v EU, Ladislav Kovář (CZ): Diagnoziko de moviĝantaj fervojveturiloj en ĈR – Diagnostika železničních kolejových vozidel v ČR, Jan Niemann (DK): Køge Nord – nova stacio – Køge Nord - nová železniční stanice, Vito Tornillo (IT): Bologna stacio (AV) – Stanice Bologna pro vysokorychlostní dopravu.

Seminář je určen pro studenty Univerzity Pardubice, ale i další zájemce o železnice v zahraničí. Přednášky i diskuse budou tlumočeny z Esperanta do českého jazyka.
-red-


 

Právě přítomno: 309 hostů a žádný gestor