Kontrola plnění úkolů Představenstva OSŽ, kontrola plnění úkolů Porady předsedy OSŽ a schválení usnesení přijatých Poradou předsedy OSŽ, to byly (jako již tradičně v době nouzového stavu) úvodní tři body programu jednání Představenstva Odborového sdružení železničářů, které se konalo ve středu 20. května 2020 od 9 hodin v zasedací místnosti Domu Bohemika a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Kolečko informací ze zásadních jednání načal (také tradičně) I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. „Doprava, ať už vnitrostátní dálková, komerční, regionální či mezistátní, se pomalu rozjíždí. Není to zcela koordinované, je to kraj od kraje, každý kraj si dělá, co chce (zatímco ve Zlínském kraji bude v pondělí 25. května 2020 v plném rozsahu obnoven provoz regionálních vlaků Českých drah, jinde se ještě jedná),“ uvedl s tím, že mezistátní doprava se zatím řeší a je specifická v tom, že například „...Slovensko prozatím chtělo dle našich informací na hranicích provádět z důvodu koronaviru kontroly cestujících“. „Nemá asi smysl rozjíždět něco, co pak nebude dobře fungovat,“ dodal s odkazem na možné dlouhé pobyty vlaků na hranicích. „Doufáme v rychlou dohodu. Asi nejrychleji se bude vracet přeshraniční doprava s Rakouskem, mluví se o půlce června, možná dříve, s Polskem se to zatím kvůli rozšíření nákazy ve Slezsku (Polské části Slezska) přibrzdilo,“ podotkl a dodal, že co se týká tržeb z mezinárodní dopravy, bude návrat do normálu trvat měsíce, možná i rok. „Rozjíždí se i komerční doprava na trati Praha – Ostrava, vracejí se pendolina, záleží na tom, jak budou přibývat cestující. Předpokládám, že do ´normálu´ bychom se mohli vrátit ve druhé polovině června.“
Aktuálně zástupce OSŽ u společnosti ČD trápí propad v oblasti periodických prohlídek za období od 12. 3. do 17. 5. „Vypadlo nám velké množství lidí, těch, kteří mají propadlou periodickou prohlídku, jsou stovky (aktuálně se jejich počet odhaduje přes tisíc) a jejich počet může narůstat. Jsme rádi, že Ministerstvo zdravotnictví ČR nakonec vyhovělo požadavku ČD (nejen jejich) a stanovilo překlenovací období. Máme však obavy o jeho dostatečnou délku. Bude velký problém dohnat nejenom dosavadní skluz v periodických prohlídkách, ale zajistit i plynulý náběh u těch zaměstnanců, kteří mají řádné termíny v těchto dnech a týdnech. Máme ověřené informace o několika případech, kdy zaměstnanci měli absolvovat ´persku´ do konce května a dostali od lékaře termín až 20. 6.!“ upozornil.
Závěrem pak Vladislav Vokoun informoval o jednání Dozorčí rady ČD (ta proběhne ve čtvrtek 21. 5. 2020) a Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., který jednal minulý týden ve středu 13. 5., a které označil za „standardní a konstruktivní“.

V další části informoval Radek Nekola (místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo) o dění ve společnosti ČD Cargo, mimo jiné i o tom, že díky institutu částečné nezaměstnanosti nemusel podnik propustit zhruba 638 zaměstnanců. „Tady je vidět, že institut zafungoval a pokud si jako firma sáhneme na příspěvek MPSV, můžeme koronavirovou krizi překonat bez větších personálních otřesů,“ uvedl a jako druhý bod svého vystoupení informoval o počtu zaměstnanců, kteří budou v souvislosti se změnou GVD označeni jako nadbyteční. „Počet zaměstnanců takto označených je kolem 23, tudíž nejde o hromadné propouštění. Někteří si požádali o důchod, asi čtyři zaměstnanci odejdou ke Správě železnic. Jsem rád, že informovanost na té lokální úrovni funguje a že dotyční zaměstnanci této možnosti využili. Snažíme se maximalizovat odstupné, abychom je (zaměstnance) nedostávali do tíživých ekonomických situací a těmto zaměstnancům co nejvíce ulehčili situaci,“ dodal s tím, že největší problémy (v oblasti zaměstnanosti) jsou na Ústecku (značný propad poptávky po hnědém uhlí) a Ostravsku. „Je jasné, že uhlí už se v těch objemech, o jakých jsme tady hovořili ještě minulý rok, na železnici nevrátí a podobná komodita tady není. Budeme muset (jako společnost) hledat nové obchodní příležitosti. A pokud jde o Ostravsko, tam je útlum spojen s krizí a útlumem metalurgie, ale doporučuji, abychom v této oblasti byli velmi citliví,“ vyslovil přání.
„Na jednání PV znovu od zaměstnavatele zaznělo, že ČD Cargo nechce opouštět jednotlivé vozové zásilky a vnímá je jako klíčový segment svého podnikání. Naše spolupráce s vedením je velice úzká, díky tomu jsme schopni jakékoliv poznatky velice rychle korigovat a díky tomu zaměstnavatel může například okamžitě přehodnotit označení zaměstnance nadbytečným,“ doplnil Nekola.
V závěru svého vystoupení se Radek Nekola věnoval i Katalogu zaměstnání a PKS: „Náběh (k 1. 4. 2020) proběhl poměrně hladce, SOKV absolutně bez problémů (k zatřídění zaměstnanců v oblasti SOKV byla jedna jediná připomínka), během několik minut se opravily i nedostatky v provozu, dobrá zpráva v tomto těžkém období,“ poznamenal a tlumočil poděkování členů PV OSŽ ČD Cargo za pomoc samoživitelům a samoživitelkám v souvislosti s epidemií koronaviru a telegraficky informoval o blížícím se jednání Dozorčí rady ČD Cargo (28. 5.), kde se bude mimo jiné jednat o udržitelnosti podnikatelského plánu: „Všichni víme, že tento výpadek se už nepodaří dohnat, zvlášť když s obnovováním osobní dopravy dojde k zahuštění dopravní cesty a doprava ad hoc se začne komplikovat.“

Za nemocného místopředsedu OSŽ a předsedu PV OSŽ Správy železnic Petra Štěpánka informovali o dění u této společnosti tajemníci PV Miroslav Maincl a Miloš Paleček. „Absolvovali jsme jako odborové centrály další dvě videokonference s vedením společnosti na téma čerpání C-FKSP, nakonec jsme se 14. 5. shodli na rozpočtu akcí financovaných z C-FKSP na rok 2020 (možno čerpat od pondělí 18. 5. jak z C-FKSP, tak i na organizačních jednotkách). Dalším bodem diskuse byl Katalog povolání, který by měl nabýt účinnosti od 1. 1. 2021. Návrh zaměstnavatele nám bude přeposlán tento týden a na jednání odborových centrál 29. 5. nám bude odprezentován,“ uvedl Miroslav Maincl.
Pokud jde o kondiční pobyty, podle posledních informací se do 30. 6. konat nebudou: „Směřujeme to všechno k podzimu. Uvidíme, jak moc budou zaměstnanci nabídku zaměstnavatele zůstat doma 12 dnů namísto KOP využívat. Ze začátku to využívali více, teď spíše vyčkávají,“ dodal Maincl. S ukončením nouzového stavu (k 17. 5.) skončila na Správě železnic i možnost pracovat z domova (home office), rozdělené směny skončí k 31. 5. a pak se řízení provozu vrátí ke standardnímu režimu obsluhy. „Zítra (21. 5.) měl jednat podnikový výbor, ale domluvili jsme se na mimořádném jednání 4. 6., a co se týká zdravotních prohlídek (´persky´), tak je to obdobné jako na Českých drahách,“ uvedl Miroslav Maincl. Miloš Paleček poté doplnil informaci o 2. Změnu PKS, u níž došlo k dohodě pouze u dvou bodů z devíti navrhovaných.

O dopadech koronavirové epidemie na nedrážní společnosti informovala místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Republikového nedrážního výboru Bc. Renata Dousková: „Nedrážní organizace dopadly odlišně, stavebnictví se potýkalo s problémy se zahraničními dělníky (změna organizace práce), oblasti opravárenství se až tolik nouzový stav nedotkl,“ poznamenala. Telegraficky dále referovala o Dopravním zdravotnictví (proběhla Dozorčí rada, byl schválen Sociální fond a benefit ve formě poukázky na nákup v lékárnách AGELu). „Společnost by ráda navýšila stav zaměstnanců – zejména lékařů. Dopad COVIDU na Dopravní zdravotnictví je značný, došlo k úbytku výkonů i k propadu finančních prostředků, vedení Dopravního zdravotnictví chce ale tento výpadek nahradit,“ dodala a krátce ještě informovala o dění u Dopravního podniku města Brna.

Závěr Informací ze zásadních jednání patřil tradičně předsedovi OSŽ Mgr. Martinovi Malému, který mimo jiné informoval o připravovaném snižování některých benefitů u společnosti AŽD. Výbor OSŽ AŽD zde po důkladné diskusi přistoupil na tyto změny navržené generálním ředitelem s tím, že tyto jsou vynuceny aktuální hospodářskou situací u společnosti AŽD v důsledku epidemie COVID-19. „Dnes (20. 5.) se má podepisovat nová PKS AŽD s platností od 1. 6. 2020, která v sobě obsahuje tyto změny. Současně však bylo mezi sociálními partnery dohodnuto, že pokud se v budoucnu ekonomická situace podniku zlepší, bude se vyjednávat o vrácení benefitů do původního nastavení,“ dodal předseda OSŽ.
Dále informoval o včerejší (19. 5.) schůzce poradní skupiny při MPSV složené ze zástupců sociálních partnerů na téma „kurzarbeit“, která zapadá do série opatření pomoci podnikatelům v době koronavirové krize. „V diskusi na poradní skupině zatím převládá názor, že Kurzarbeit by měl být postavený podobně jako v Německu, to znamená, že do právního řádu by se zapracoval institut částečné nezaměstnanosti, respektive příspěvek pro lidi v částečné nezaměstnanosti. Zástupci MPSV zde také informovali, že se uvažuje o možnosti souběhu nového programu Antivirus C (sleva na sociálním pojištění) se stávajícím programem Antivirus B do srpna letošního roku,“ poznamenal dále Martin Malý s tím, že tato problematika bude projednávána na připravované tripartitě 25. května.
Předseda OSŽ dále informoval, že problematika nastavení připravovaného programu Antivirus C byla mimo jiné diskutována také na odpoledním jednání (19. 5.) dopravní tripartity (které se Martin Malý zúčastnil formou videokonference), kde ministr Havlíček na návrh OSŽ na využití programu Antivirus C na železnici reagoval spíše negativně s tím, že pro velké firmy je lepší alternativou Antivirus B. „V diskusi k této problematice ministr Havlíček následně připustil, že spíše než o otevření možnosti čerpání z připravovaného programu Antivirus C na železnici, by se dalo diskutovat o nějakém speciálním programu pro železniční dopravce. Takže nakonec se možná uplatní některé z těch prvků, které jsou navrženy v našem dopise ministru Havlíčkovi s žádostí o pomoc železničním dopravcům z 30. dubna,“ uvedl Malý.

V další části jednání informoval Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons), člen správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV), o aktivitách ZPMV: mimo jiné o převodu nevyčerpaných finančních prostředků na KOP do příštího roku. „Zaměstnavatelé musí říct, jestli ty prostředky převést chtějí. ZPMV je připravena zaměstnavatelům vyhovět a očekává žádosti zaměstnavatelů na převod případných nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2021,“ řekl Petr Toman.
Místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka poté členy Představenstva OSŽ seznámil se stavem v oblasti rekreačních zařízení OSŽ; ta se otevřou k 25. 5. 2020, od 1. 6. 2020 se otevřou i Rajecké Teplice.

Představenstvo schválilo dvě dávky (standardní) z Podpůrného fondu OSŽ a tři jednorázové dávky z Podpůrného fondu OSŽ, a také Právní pomoc zastoupením v řízení před soudem (respektive Žádost o navýšení finanční částky poskytnuté právní pomoci).
V rámci Organizačních záležitostí vyslechli členové Představenstva OSŽ mimo jiné ústní informaci Ing. Ondřeje Šmehlíka k rekreacím (nejistý začátek sezony v Apartmánovém domě Orion v Řecku) a k letním dětským táborům („Dětské tábory se úspěšně rozjíždějí, do těch 300 osob se všechny tábory vejdou s výjimkou Čekyně.“), i k ostatním aktivitám, jako jsou sportovní akce a akce FISAIC.
Závěr patřil informaci předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunky Balážové a bodu Různé. Další zasedání Představenstva OSŽ se uskuteční v úterý 9. 6. 2020.

Michael Mareš