Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., který zasedal v Praze, v sídle OSŽ ve středu 10. června, začal tentokrát vystoupením zástupkyně zaměstnavatele. Byla jí Ing. Lucie Bauerová z odboru 10 GŘ ČD. Ředitelka odboru 10 Ing. Monika Horáková se z jednání omluvila. Ing. Bauerová nejprve informovala o dopadech koronavirové pandemie na zaměstnanost na Českých drahách. Uvedla, že institut „částečné nezaměstnanosti“ byl použit v měsících březen až květen.

„Chtěli jsme mimořádná opatření prodloužit i na červen, ale nedošlo k dohodě s jednou odborovou centrálou (SOSaD),“ poznamenala Bauerová. Koncem dubna bylo dojednáno s odborovými centrálami, že nízkopříjmoví zaměstnanci dostanou sociální výpomoc (týkalo se to 477 zaměstnanců ČD). Ing. Bauerová dále hovořila o tom, že se odbor 10 zabýval jízdními výhodami, neboť zaměstnanci měli objednané „fipky“, které však nemohli z důvodu pandemie využít. Bylo k tomu přijato opatření – podrobný postup při nevyužití „fipky“ najdete v Obzoru č. 13 na str. 3.
Vladislav Vokoun informoval o tom, že OSŽ v součinnosti se zaměstnavatelem zaslalo žádost ministrovi dopravy o přijmutí opatření, která vedla ke snížení dopadů pandemie Covid 19 na železniční dopravu. Rovněž připomněl, že do 30. září tohoto roku by měla vláda schválit koncepci veřejné železniční dopravy na příštích pět let, která by měla obsahovat závazné prvky pro tvorbu dopravních plánů všech krajů. „Očekáváme, že je to šance udržet a přidat do veřejné osobní železniční dopravy tolik potřebné celosíťové efekty, aby cestující jedoucí z jednoho konce naší republiky na ten druhý, neměl pocit, že projíždí několika samostatnými státy s velmi rozdílnými podmínkami na přepravu,“ řekl Vladislav Vokoun a dodal, že premiér spolu s ministrem dopravy na poslední schůzce konstatoval, že uvítá podněty OSŽ při tvorbě koncepce.
Další diskuse se točila kolem organizace „KOPek“. Na některých pracovištích se totiž zaměstnanci dozvěděli zavádějící informaci, že pokud nevyberou ozdravný pobyt v letních měsících, mohou o něj přijít. Tuto informaci Ing. Bauerová popřela a dodala, že pokud provozní podmínky nedovolí „kopku“ čerpat, mohou se plánované ozdravné pobyty využít v lednu až únoru. „Rajecké Teplice budou zprovozněny od září,“ dodala.
Po odchodu Ing. Bauerové následovaly informace ze zásadních jednání. „Těším se, až se na železnici zas vše znormalizuje a budeme moci zase řešit spíše systémové věci,“ řekl Vladislav Vokoun. Připomněl dále, že ani COVID-19 by neměl zastavit investice na ČD. „Věřím, že si je vedení Českých drah vědomo, že drastické úspory na konto investic by nebylo dobré řešení pro budoucnost,“ zdůraznil.
Dále Vladislav Vokoun informoval o tom, že již nyní přemýšlíme nad podobou budoucí kolektivní smlouvy na ČD. Uvedl, že postupně probíhají diskuze se zástupci jednotlivých odborových centrál. „Naším cílem pro příští rok je udržení dosavadních standardů obsažených ve stávající kolektivní smlouvě,“ řekl Vladislav Vokoun a dodal, že ve mzdové oblasti je třeba i nadále dohánět naše západní sousedy.
V závěru jednání podnikový výbor prodiskutoval některé problémy z jednotlivých pracovišť, zazněly některé tipy a podněty pro jednání s vládou ohledně podpory železnice a závěr patřil organizačním záležitostem.
Zdeňka Sládková