Informace ze zásadních jednání a Informace od zástupců zaměstnavatele (více informací z vystoupení zástupců zaměstnavatele naleznete v samostatném článku), to byly dva hlavní body programu posledního předprázdninového zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které se konalo ve čtvrtek 18. 6. 2020 a které moderovala tajemnice PV Bc. Marta Urbancová.

Prvního z výše zmíněných bodů (ještě před příchodem zástupců zaměstnavatele) se ujal předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, který referoval o důležitých dokumentech, které budou projednávány na Dozorčí radě ČD Cargo, jako je například vývoj v dceřiných společnostech v rámci EU či debata nad prosperitou jednotlivých vozových zásilek. „Ve hře je opět přehodnocování jednotlivých tarifních bodů. Není to o tom, že zákazník nechce naši službu, ale že zaměstnavatel z důvodu používání paragrafu 209 není schopen pracoviště obsadit."

Radek Nekola se zmínil i o středečním (17. 6. 2020) jednání odborových centrál se zaměstnavatelem na téma prodloužení Opatření č. 5 v rámci 1. Změny PKS ČD Cargo: „Pro nás, pro OSŽ, je prodloužení platnosti Opatření v tomto znění nepřijatelné,“ zdůraznil Radek Nekola s tím, že OSŽ zejména vadí to, že sám zaměstnavatel v mnoha případech přijaté opatření nedodržoval. „Zaměstnavatel nicméně chce dořešit problematiku částečné nezaměstnanosti, OSŽ souhlasí, ale má čtyři základní podmínky, a to: že Opatření bude bezezbytku dodržováno na všech úrovních. Pokud bude nová dohoda uzavřena, nebude po dobu dvou měsíců aplikován paragraf 52, třetí podmínkou je, že paragraf 209 nebude aplikován plošně, a čtvrtou podmínkou, že zaměstnavatel nebude svévolně měnit plán dovolených. Toto jsou čtyři naše podmínky pro pokračování paragrafu 209, debatovat o nich budeme příští středu. Takže do středy musíme vypracovat nový dokument, který by objektivizoval dopady koronaviru na naši společnost,“ dodal s tím, že by byl nerad, kdyby byl propuštěn, byť jen jediný zaměstnanec, který by byl za dva měsíce opět potřebný.
Paragraf (209), řešící částečnou nezaměstnanost, podporuje OSŽ jako formu ochrany zaměstnanců před ztrátou zaměstnání (propuštěním), ale nesmí se podle Radka Nekoly tento institut zneužívat.

Řeč byla i o připomínkování předpisu D1: „Rámcově řečeno, předpis je v takové chybovosti a v takovém členění, které nedává vůbec možnost přehledně a účelně se v tom vyznat; jeden článek odporuje druhému, proto žádáme o prodloužení připomínkové doby a také o to, aby byl gestorem Drážní úřad a ne Správa železnic,“ řekl Nekola, který dále informoval o vytvoření Nadačního fondu, který by pomáhal při těžkých a smrtelných úrazech a při dalších složitých životních situacích snižovat dopad na zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

Radek Nekola také zopakoval, že pomoc státu v době epidemie je zatím nulová: „COVID 2 pomáhá všem, jen železnici ne - pro mne je to velké zklamání. Stačí, že silniční dopravci pohrozí, že budou muset propustit tisíce zaměstnanců, a vláda hned zasedne a odpustí jim silniční daň. Dali jsme ministerstvu nějaké návrhy, například na odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, na odpuštění poplatku za použití dopravní cesty či návrh na poskytnutí slevy na silovou energii, ale zatím žádná adekvátní reakce není. Mrzí mě to, zvlášť když v televizi vidím, jak se všude dává, ale železnice jde zase stranou.“

A nakonec Radek Nekola informoval členy o možnosti požádat i o příspěvek z Podpůrného fondu OSŽ v případě mimořádné události, například při bleskové povodni. „Máte-li povědomí o někom, koho to potkalo, informujte své okolí a připomeňte svým členům, že jsme v rámci OSŽ zřídili možnost, jak rychle reagovat ve smyslu sociální výpomoci v tíživé situaci,“ uzavřel.

Michael Mareš