Dnešního dne (8.července 2020) se po delší přestávce způsobené epidemií COVID-19 uskutečnilo další pracovní jednání zástupců odborových centrál působících na železnici s  místopředsedou  vlády  a ministrem průmyslu a dopravy Karlem Havlíčkem a dalšími představiteli vedení ministerstva dopravy o problematice režijních jízdních výhod na železnici.

Za OSŽ se jednání zúčastnili předseda Martin Malý a 1. místopředseda Vladislav Vokoun.  Na jednání byla diskutována problematika režijních jízdních výhod na železnici v podmínkách postupující liberalizace, zejména potom v případech, kdy objednatelé železniční dopravy v závazku veřejné služby uzavírají s dopravcem tzv. brutto smlouvy.  Jako problematická se v tomto ohledu v praxi ukázala zejména situace, kdy objednatel uzavírá s dopravcem brutto smlouvu na základě předchozího nabídkového řízení, což je od letošního roku případ smlouvy mezi Českými drahami a Jihomoravským krajem, kde dohodnuté nastavení režijních jízdních výhod na rok 2020 z podhledu odborových organizací rozhodně není vyhovující. Po obsáhlé diskusi k této problematice, kde byly podrobně prezentovány představy  obou stran o možných způsobech řešení  stávající nevyhovující situace, došlo k dohodě na tom, že Ministerstvo dopravy ČR svolá do konce měsíce července společné jednání vrcholných představitelů Ministerstva dopravy ČR, Českých drah, Správy železnic, Jihomoravského kraje a odborových centrál za účelem dosažení konsenzu na takovém budoucím nastavení režijních jízdních výhod na železnici v Jihomoravském kraji, které by všechny zúčastněné strany mohly vnímat  jako optimální řešení této problematiky použitelné případně i v dalších podobných situacích.

Mgr. Martin Malý
předseda OSŽ