Na to, že se kontrola plnění úkolů stane nejdůležitějším a nejobsáhlejším bodem programu, by si před začátkem zasedání Ústředí OSŽ, které se konalo ve středu 22. 9. 2021 v sídle svazu v pražských Vysočanech, a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, asi vsadil málokdo.

Když v úvodu kontroly plnění úkolů předseda OSŽ Mgr. Martin Malý mluvil o jízdních výhodách v JMK a pravděpodobném zachování stávajícího stavu i pro rok příští (Malý: „Teď se to do konce roku určitě neposune, ale nikdy neříkej nikdy.“), nikdo patrně netušil, že tomuto tématu bude věnována více než hodin a půl trvající debata, kterou svými dotazy odstartoval Stanislav Hlouch a která nakonec vyústila v usnesení: Ústředí OSŽ schválilo pověření tajemníka PV OSŽ při ČD Antonína Leitgeba, aby jako zástupce OSŽ v tripartitě JMK na jednání krajské tripartity otevřel problematiku režijních jízdenek ve vlacích objednávaných JMK.

Obvyklým kolečkem poté pokračovalo jednání Ústředí OSŽ informacemi o důležitých záležitostech u ČD, ČD Cargo, Správy železnic, Nedrážních a také u ZPMV a věcí týkajících se majetkových záležitostí u OSŽ.

„Jednání proběhla celá řada, informace o nich naleznete na webových stránkách OSŽ,“ řekl na úvod Vladislav Vokoun, I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s.: „Obecně jsme (myšleny České dráhy) jedna z firem nejvíce ovlivněných covidem, kde opatření naší ´chytré´ vlády se promítají i do hospodaření firmy. Pozitivní alespoň je, že lidé se chovají standardně a přibližujeme se (v meziročním srovnání) normálu, nicméně pořád se nám nedaří v mezinárodní dopravě,“ dodal s tím, že přes 30 % cestujících v mezinárodní dopravě byli občané Slovenska, kteří vlivem přísnějších opatření stále ve vlacích chybějí. „A s tím my moc neuděláme. Pořád se také potýkáme i s dozvuky organizačních změn k 1. 7., nepovažujeme to za dobrý způsob řešení. Často se velmi liší prohlášení vedení firmy v médiích a to, jak to ve skutečně vypadá,“ dodal. Nyní zástupci podnikového výboru vedou podle Vladislava Vokouna s vedením firmy „těžkou debatu“ na téma budoucnosti firmy a kolektivního vyjednávání: „Řešil to minulý PV a bude to řešit i následující PV. Čeká nás kolektivní vyjednávání, předběžně ve druhé polovině října by měl být (zaměstnavatelem) předložen návrh PKS.“ Podle Vladislava Vokouna je ale důležité, že ČD myslí na budoucnost (pořizují nová vozidla, aby nepřišly o trhy). „Jsme asi jediný stát v Evropě, který národnímu dopravci nehodlá přispívat na nová vozidla. Od začátku pandemie jsme nedostali jednu jedinou korunu za fungování v době pandemie, nicméně existuje souhlas EU, že se dotace může vyplatit. Sice pozdě, ale zaplať pánbůh za každou korunu, byť předpokládaná podpora státu vůbec neodpovídá výši ztrát - jde o jednu jedna z nejnižších výpomocí v Evropě,“ konstatoval Vladislav Vokoun. Dále pak mluvil o přípravě Podnikové konference (12. 10. 2021) a KOP. V dotazech se členové Ústředí OSŽ zajímali například o rušení pokladen ve Středočeském kraji: „Bláhová představa je řešení přesunutí prodeje jízdenek z osobních pokladních na vlakové čety,“ řekl Vokoun a Bořek Jiránek informoval, že mezi rušenými pokladnami má být i ta v Libici nad Cidlinou: „Přitom těch cestujících je tam tolik, že to vlakové čety nemohou stihnout,“ namítl Bořek Jiránek. Tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb konstatoval, že na to vedení firmy opakovaně upozorňovali: „Naše informace o propadu tržeb ale naráží na nechuť druhé strany to řešit. Řekl bych, že druhé straně je to jedno. Je to začarovaný kruh, zbytečně si necháváme utíkat tržby.“

Plnění podnikatelského plánu v prvním pololetí u společnosti ČD Cargo se poté věnoval místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola. „První pololetí byl podnikatelský plán splněn, uvidíme, jak bude vypadat druhé pololetí. Určitě vnímáte situaci v Evropě, zavření německých uhelných elektráren, přestalo foukat a Německo nemá elektrickou energii. Paradoxně nám to pomohlo, máme požadavek na sedm vlaků týdně do Elektrárny Chvaletice, s čímž je spojený obrovský nárůst potřeby vozů. Doprava a její potřeby jsou stále turbulentní, trh není zatím stabilizovaný,“ prohlásil s tím, že otázkou je, jak s dopravou zamávají výpadky ve výrobě elektřiny a surového železa.
Radek Nekola dále informoval o svozu odpadu po tornádu z Moravy do Mostu (tři vlaky týdně). „Dobrá zpráva je, že jsme se vypořádali s deficitem KOP. V průběhu prázdnin jsme také dokončili debatu nad úrovní sociálního dialogu ve společnosti a vtiskli jsme to do interní normy s tím, že jdeme do všech úrovní, kde se potkává v rámci plnění PKS zaměstnavatel s odbory.“ Vážným problémem je podle Radka Nekoly narůstající přesčasová práce: „Přes naše upozornění, že se to může stát, vedení adekvátně nereagovalo a teď na naše slova bohužel došlo: jsme již za hranou roku 2019, naše přesčasová práce je v roce 2021 vyšší než byla v roce 2019. Věkově stárneme, máme vyšší nemocnost, takže první, co budeme muset udělat, je zabývat se obnovou personálu (přestárlého),“ řekl Nekola dále. „Také my jsme dokončili jednání na téma příprava Podnikové konference, právě dnes odešly materiály všem delegátům. A co se týče kolektivního vyjednávání (stávající PKS platí do 31. 3. 2022), vedeme debaty se zaměstnavatelem a nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že všechny podniky na železnici řeší významný nárůst nákladové inflace, která zvedá všechny vstupy do podnikání, hlavně se to týká silové energie. Myslím si, že letos to nebudou mít kolektivní vyjednavači lehké a boj o PKS bude velmi významný, abychom dosáhli slušného výsledku.“

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic (dále SŽ), referoval o pomoci zaměstnanců postižených tornádem: „Vybralo se poměrně dost peněz. Děkujeme všem, kteří se do toho zapojili,“ prohlásil s tím, že na jednání 3. 9. byl odborovým centrálám předložen návrh (zaměstnavatele) PKS na rok 2022 (23. 9. se sejdou odborové centrály a vypracují společný protinávrh, ve dnech 4. až 8. 10. proběhne první část kolektivního vyjednávání v Říčanech). V diskusi se pak členové Ústředí OSŽ zajímali o předpis D1 (probíhá internátní připomínkové řízení, Petr Štěpánek: „Zatím nemáme výstupy.“) a „jízdní řád“ kolektivního vyjednávání: „Máme podepsanou dohodu o kolektivním vyjednávání s termíny: 15.10., 5. 11., 10. 11.,“ uzavřel.

Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ, referovala o posledním jednání NeRV (14. 9.), kde se především řešila Konference nedrážních ZO (19. 10.). „Poslední NeRV se zabýval i situací u subjektů, kde má OSŽ svoji působnost,“ uvedla Renata Dousková dále s tím, že u TSS zaměstnavatel změnil pracovní dobu (současné změnil i mzdové výměry, které jsou podstatně nižší), společnost OHL ŽS změnila název na OHLA ŽS (jde pouze o změnu názvu, probíhá příprava kolektivního vyjednávání), u Dopravního zdravotnictví se podařilo vyplatit zaměstnancům, kteří pracují v mimolůžkových zařízeních, peníze přislíbené Ministerstvem zdravotnictví (v nemocnici Agel v Italské ulici v Praze bylo otevřeno nové CT, aby se zlepšila péče o klienty), „A poslední věc, o které bych vás ráda informovala, je, že v nejbližších dnech začne u Dopravního podniku města Brna kolektivní vyjednávání,“ dodala a telegraficky poté informovala o situaci u společností RegioJet a CZ LOKO: „Určitě jste viděli krátký šot, v němž se tato společnost (CZ LOKO) prezentuje nejen jako společnost zajišťující full-servis, ale i jako společnost, která jde cestou výroby nových kolejových vozidel.“

Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons), člen Správní rady ZPMV, referoval o převodu zůstatků prostředků na prevenci z letošního do příštího roku a takzvaných „malých KOPkách“ (šestidenní pobyty) u Správy železnic. Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, informoval o pracovně-společenském setkání MD ČR a NOK s partnery České Železnice, které se konalo 14. 9. 2021 v historickém Masarykově salónku pražského Masarykova nádraží.

Závěr Informací ze zásadních jednání patřil předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému a pondělnímu (20. 9.) jednání Tripartity, poslednímu před volbami (na programu byl návrh státního rozpočtu a výše minimální mzdy pro rok 2022), respektive konferenci ASO na téma kolektivní vyjednávání.

V další části pak Martin Vavrečka odprezentoval Výroční zprávu a účetní uzávěrku společností Pacifik, a. s., a OSŽ Slovakia, a. s., za rok 2020 (Ústředí OSŽ projednalo bez námitek, doporučilo jejich schválení), dále se Ústředí OSŽ zabývalo těmito dokumenty: Daňové přiznání OSŽ za rok 2020 (Ústředí OSŽ vzalo na vědomí), Rozdělení výsledků hospodaření OSŽ za rok 2020 (Ústředí OSŽ vzalo na vědomí), Plnění rozpočtu OSŽ za 1 až 6/2021 (Ústředí OSŽ vzalo na vědomí), Informaci o vyhodnocení PKS uzavřených u zaměstnavatelů, kde působí odborová organizace OSŽ (Ústředí OSŽ vzalo na vědomí), Informaci o stavu členské základny OSŽ k 1. 4. 2021 (Ústředí OSŽ vzalo na vědomí).

Následovala Příprava VIII. sjezdu OSŽ, další pravidelný bod, k němuž byl písemný materiál z komise pro strukturu; Petr Štěpánek jako gestor představil předložený materiál, poměrné zastoupení jednotlivých sekcí v Ústředí OSŽ (s výjimkou přechodu zastoupení ZO OSŽ v AŽD a ŠKODA PARS do sekce PV ČD) i v Představenstvu OSŽ by mělo zůstat stejné), Ústředí OSŽ předložený materiál schválilo.

Na závěr jednání přišly na řadu Organizační záležitosti (dva písemné materiály, z nichž jeden se týkal termínového plánu zasedání Ústředí OSŽ), Informace RK OSŽ (Revizní komise 23. 9. zahajuje kontroly na Liberecku), Různé a Závěr.

Michael Mareš