Hovoříme s JIŘÍM SOLDÁNEM,
předsedou Rady seniorů Olomouckého kraje

Rada seniorů Olomouckého kraje, jejímž jste předsedou, byla založena před třemi roky – 31. srpna 2011. Jaké hlavní úkoly tato rada plní a čím vším se zabýváte?
Výbor olomoucké Rady seniorů má zatím celkem deset členů, kteří zastupují jednotlivé regiony – Olomouc, Uničov, Přerov, Prostějov a Šumperk. Podařilo se nám navázat kontakt s jednotlivými kluby seniorů v Olomouckém kraji, i když samozřejmě ne se všemi, což je vzhledem k počtu seniorů snadno pochopitelné – v současné době je v Olomouckém kraji registrováno 146 tisíc seniorů – důchodců. Ne všichni se ale zapojují do dění, které pro ně organizují jednotlivé kluby – roli zde hraje věk, zdravotní stav nebo to, že má senior jiné zájmy.

Náš výbor, stejně jako ostatní krajské rady, je jakýmsi styčným bodem mezi seniory v jednotlivých obcích a celostátní Radou seniorů, jejímž předsedou je Zdeněk Pernes. Předsedové jednotlivých krajských rad se pravidelně v Praze setkávají na jednáních, kam přenášejí názory a postřehy seniorů z jednotlivých regionů a diskutují otázky, které seniory zajímají, především pak otázky výše a valorizace důchodů, otázky změn zákonů, týkající se seniorů a další problémy, s nimiž se senioři v praktickém životě setkávají.

Jak funguje spolupráce mezi vaší radou a vedením Olomouckého kraje?
V současné době jednáme s krajem o možnosti dopravy městskou hromadnou dopravou zdarma pro seniory starší 70 let. Zatím tuto možnost mají jen senioři v Prostějově, naším cílem je, aby tuto možnost měli senioři v celém kraji. Situace je poměrně nadějná, pokud se podaří vše dojednat, mohli by od druhého pololetí 2015 mít tuto možnost senioři v Olomouci a postupně také v dalších částech regionu. Vyřešit ovšem bude nutné problém bezdomovců, aby se hromadná doprava nestala místem, kde by nalézali jakýsi azyl a aby této možnosti nezneužívali.

Kontakty máte určitě navázány také se samotným městem – co všechno se děje na této úrovni?
Vedení města Olomouc pro zdejší seniory dělá opravdu mnoho. Jednotlivé Kluby seniorů v Olomouci fungují, dá se říci perfektně, město přispívá na jejich činnost a podporuje je nejen finančně, ale i organizačně. Jedná se o různé zájezdy, návštěvy kulturních podniků, taneční zábavy, různé přednášky – například o zdraví a potřebě činorodosti v pokročilejším věku. Je toho opravdu hodně.

Očekáváme, že město nám bude nápomocno i s uspořádáním prvních Celostátních sportovních her seniorů, které by se měly v Olomouci konat v příštím roce. Celý tento podnik vzešel z návrhu celostátní rady seniorů, přičemž Olomouc se jeví jako nejvhodnější místo. S podobnými sportovními akcemi má totiž zdejší město veliké zkušenosti, je zde k dispozici veškeré potřebné zázemí, včetně ubytování a sportovních stadionů a spolupráce s městem je i v tomto směru velice dobrá. Bude to první ročník svého druhu, uvidíme, jak se osvědčí. Za každý kraj by mělo být nominováno deset sportovců – seniorů, přičemž závodit se bude například v kuželkách, pétanque, běhu na 50 metrů a další discipliny vhodné pro seniory.

Hodně aktivních seniorů je také mezi železničáři. Jak v této souvislosti hodnotíte spolupráci krajských rad seniorů s OSŽ?
Spolupráce s OSŽ je na velice dobré, nadstandardní úrovni. Zásluhu na tom má mimo jiné také místopředseda Rady seniorů OSŽ Alois Malý, který je současně místopředsedou republikové Rady seniorů, takže informace z dění v této radě máme takříkajíc „z první ruky“. Nemohu opomenout ani předsedu RRS OSŽ Kurta Mužíka, který se naplno věnuje činnosti v RRS OSŽ a samozřejmě také samotného předsedu OSŽ Jaroslava Pejšu, který se pravidelně účastní jednání RRS OSŽ a pomáhá seniorům udržovat kontakt s aktuálním děním na železnici i v OSŽ.

Určitě máte také problémy, s nimiž si takříkajíc nevíte rady?
Ano, konkrétně v naší krajské radě došlo za poslední roky takřka k totální obměně členů rady – důvodem je většinou věk či zdravotní stav, což je pochopitelné. Potřebovali bychom také více peněz na činnost od Olomouckého kraje, ale zde jsou prostředky poměrně limitované. Poněkud nás trápí také pokles odběratelů časopisu Doba seniorů, který vychází jednou za měsíc a přináší důležité informace, týkající se života seniorů, změn v zákonech a další články, které seniorům umožňují dobrou orientaci v životě.

Děkuji za odpovědi.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 385 hostů a žádný gestor