Na 1. máje se po zimní přestávce opět rozjely osobní vláčky na drážce o rozchodu 600 milimetrů v sousedství Národní přírodní rezervace Soos nedaleko Františkových Lázní. Byla tak zahájena v pořadí již čtvrtá sezóna této železnice, po které se donedávna vozily (a občas ještě ojediněle stále vozí) jíly a hlíny, jež se těží a zpracovávají na Skalensku.

 

Jak nás informoval ředitel obecně prospěšné společnosti Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina, která osobní dopravu na trati provozuje, Miroslav Kalivoda, budou důlní vláčky pravidelně vyjíždět vždy třetí víkend v každém měsíci až do září. Kromě těchto termínů se zájemci mohli svézt i o červencovém státním svátku výročí upálení Mistra Jana Husa, který v letošním roce připadl na pondělí. A protože i během ostatních víkendů na trati probíhají brigády, je možnost se drážkou projet i mimo oficiálně oznámené termíny.

„V současné době jezdíme na necelé dva kilometry dlouhém úseku mezi stanicí Soos a Kateřinou, kde se nacházejí dílny a malé lokomotivní depo," říká ředitel. První pravidelný vlak ze Soosu odjíždí vždy v 10.00 h, další spoje pak následují ve třičtvrtěhodinových intervalech až do páté hodiny odpolední. K dispozici má provozovatel nyní čtveřici osobních vozů typu DM 12, které původně sloužily k dopravě havířů v hlubinných uhelných dolech. Do jednoho vagónku se vešlo (jak také vyplývá z jeho označení) dvanáct horníků.

O tom, že o jízdy na úzkorozchodné drážce je zájem, svědčí i několik čísel. V roce 2014 během 23 „jízdních" dnů přepravila celkem 2414 osob. Rekordním byl letošní 8. květen, kdy se vlakem svezlo 333 cestujících. Kromě občanů České republiky se jednalo také o návštěvníky z Německa i z dalších evropských států. Úspěšná byla i nedávná první komerční akce, kdy vlak s filmaři a fotografy projel úseky sítě, na kterých není zavedena pravidelná osobní doprava. Současně byl vypraven i nákladní vlak s výklopnými vozíky, tzv. kiplorami.

Postupně se rozšiřuje i vozový park drážky. Letos přibude otevřený osobní vůz, do sbírkového fondu společnosti jsou získávána další zajímavá vozidla o rozchodu 600 mm, která jsou uložena v budovaném muzeu těžby jílů a hlín v sousedství výchozí stanice Soos. Ještě před zahájením provozu osobních vláčků, v roce 2011, byla na Soosu otevřena expozice o úzkokolejkách v okolí Skalné. Jejím autorem byl emeritní ředitel Muzejní úzkorozchodné dráhy Kateřina a velký znalec problematiky českých, moravských a slezských úzkých drah Ing. Rudolf Tyller, jenž se, spolu s ředitelem skalenského provozu firmy LB Minerals, spol. s r. o., rozhodující měrou zasloužil o to, že malé vláčky mohou rozdávat radost malých i velkým cestujícím. Velké zásluhy patří také dobrovolníkům, kteří každoročně odpracují stovky hodin při údržbě a zlepšování technického stavu dopravní cesty.

Robert Koutný

Právě přítomno: 165 hostů a žádný gestor