Seřaďovací nádraží Praha-Vršovice bylo budováno již v roce 1914, ale vlivem vypuknutí světové války byla stavba dokončena až k 31. prosinci 1919. Kdyby nebylo od konce 90. let 20. století postupně likvidováno, vstoupilo by v roce 2019 do stého výročí. Změněná politická situace po roce 1989 pod heslem - nechat železnici postupně chátrat, vymístit průmysl z Prahy a kamionům vše dovolit - byla tato chlouba železničářů zlikvidována, prostory kolejišť se staly na dalších dvacet let rejdištěm bezdomovců a zlodějů všeho, co šlo zpeněžit v blízkých sběrnách.

Naštěstí díky prozíravosti nebyly pozemky prodány developerům a v současné době probíhá zatím v bývalém "odjezdovém nádraží" ve směru od žst. Praha-Vršovice osobní nádraží k výstavbě koridorové přeložky spojené se zřízením nové zastávky Praha-Eden (nový název Praha-Vršovice obvod Eden) a posléze i Zahradní Město.
Zastávka Eden se již začíná rýsovat poblíž bývalého hradla Železný most (nyní automatické hradlo), zde bude i nově napojena spojovací kolej s nákladištěm Strašnice, které v poslední době slouží ke sporadické nakládce starého papíru. V místech nové zastávky Eden je podjezd, kterým do roku 1970 jezdily trolejbusy do vozovny Michle, ve směru k vozovně Michle se dochovala i pozoruhodná nouzová kolonie Sedmidomky.

Martin Kubík