V prosinci 2018 byl zveřejněn v rubrice „Cestujeme s Obzorem“ článek o tehdejší nz. Všeradice, ležící v km 11,699 na trati Zadní Třebaň – Liteň - Lochovice. Tehdy jsem v onom článku kritizoval, proč není nz. Všeradice opět dopravnou jako bývala do 90. let 20. století. Uběhlo půl roku a SŽDC aktivovalo změnou č. 2 PND D3 tratě Zadní Třebaň - Lochovice novou dopravnu D3 Všeradice, ba co víc  - v moderním duchu, pro zvýšení propustnosti této perspektivní lokálky, zařazené do systému PID, byly osazeny samovratné výměny a návěstidla se zábleskovým světlem.

Zatím však je pouze zřízena dopravna, samovraty jsou zatím zablokovány a nadále osazeny výměnovými zámky. Navíc tím pádem nebylo zatím aktivováno ani nové nástupiště u třetí koleje. Celková aktivace dopravny bude patrně až po zavedení pravidelného křižování vlaků a výraznou změnou koncepce GVD. Na trati zatím došlo k zvýšení počtu vlaků na 18 párů mezi Zadní Třebaní a Litní, v budoucnu má být navýšen počet vlaků na přání Středočeského kraje a ROPIDu v celé trati. K aktivaci dopravny D3 Všeradice přispěl tedy i Obzor. Ještě před asi dvěma lety byla právě vytržena odbočná výměna, ta byla nyní osazena nově.

Všechny ostatní zajímavosti o Všeradicích je možné najít v rubrice Cestujeme v Obzorem z prosince 2018.
Martin Kubík