Kdo nemá výletu na Doupovskou dráhu dost, může dojít z Podbořan přes zajímavou obec Letov na vlak až do Měcholup. V obci Letov (druhdy Ledau) se nacházejí dvě pozoruhodné památky - kostel Navštívení Panny Marie, který má zazděné všechny vchody, neboť byl postupně rozebírán na otop (!) a pod ním pohřební kaple z počátku 19. století, které jako předloha sloužila kaple v článku výše uvedeném Mašťově. Zde si můžete prohlédnout stav obce před rokem 1945: http://heimatkreis-podersam-jechnitz.de/podersam/ledau

Po cestě do Měcholup stojí za zmínku torzo kostela ke cti svatému Václavu, který byl zrušen v roce 1785 a rozebrán na stavební materiál pošty (!) v Podbořanech. Před Měcholupy můžeme shlédnout viadukt Buštěhradské dráhy s torzem příhradového mostu i pro druhou traťovou kolej, která byla při postupné a cílené devalvaci tratě v posledních desetiletích postupně snesena. V Měcholupech samých si povšimněme bývalého Dreherova pivovaru, který ač byl v 90. letech opraven, pomalu se opět mění v ruinu - padá střecha. Není bez zajímavosti, že značku piva Měcholupy (Miechelob) dodnes používá americký koncern Anheuser Busch, Více zde:  https://sever.rozhlas.cz/michelob-6916411 Třeba jednou Busch pivovar v Měcholupech koupí a jako kuriozitu obnoví, ale asi je to jen sen.
Prostě tento kraj má své neopakovatelné kouzlo a to jsem ještě nepopsal všechno. To až při nějaké další návštěvě tohoto kraje. Pouze na okraj: Buštěhradská dráha v úseku Krupá - Žatec se vinou podivné dopravní politiky počátkem 21. století dostala až na pokraj vlastní existence. Mezi Krupou a Žatcem zbyla obsazena pouze žst. Měcholupy, v ostatních bývalých stanicích byly vytrhány všechny odbočné koleje, takže ač třeba Sádek u Žatce leží v lesích, není možno tam již naložit ani polínko dřeva. Milostín dopadl stejně. Kapacita tratě je na tom jako někde v tundře. Asi tak.
Martin Kubík