Další zastavení na trati Čelákovice - Neratovice (viz předchozí Cestujeme) je v bývalé žst., nyní degradované na nz Lázně Toušeň (km 3,727). Nz v názvu tarifního bodu Lázně Toušeň je pouze iluzorní - obě vlečky odbočující z koleje č. 1 výhybkou č. 4 v km 3,860 jsou dle zarostlosti kolejí mimo provoz, navíc vlečka Prefa je na první pohled nesjízdná, neboť PZZ přes hlavní silnici do závodu má koleje, ale žlábky jsou zalité asfaltem! I přesto je vlečka ve všech pomůckách i Seznamu provozovaných (!) vleček k 13. 9. Drážního úřadu vedena jako provozní vlečka. Viz https://www.ducr.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sekce-provozne-technicka/provozovani-drahy-drazni-dopravy

Lázně Toušeň jsou také pozoruhodné lázničky, nejbližší lázně u Prahy. Lázně provozuje pražská Nemocnice na Bulovce jako lázeňské a rehabilitační centrum - slatinné lázně. V lázních je kolonáda z roku 1912, ale žádný pitný pramen se zde nenachází, původní pramen se prý ztratil v roce 1906 při výstavbě vodovodu Káraný, od té doby to jsou slatinné lázně s vlastním ložiskem slatiny u Labe. V Lázních Toušeň jsou dokonce dva kostely a to stejného jména patrona svatého Floriána, oba se nacházejí na náměstí, rozdíl je pouze v tom že jeden je filiální kostel a druhý je kaple.
Z Lázní Toušeň se přesuneme vlakem do Čelákovic a přestoupíme na vlak KŽC do Mochova (na trati má na rozkaz Středočeského kraje (Pir/STAN) být zastavena osobní doprava, patrně od 29. 10. 2021, informujte se na webech). Trať do Mochova byla otevřena 11. ledna 1883 pro nákladní dopravu, až 14. května 1939 byla na trati zavedena osobní doprava, ta skončila při Bendlově (ODS) vlně rušení osobní dopravy ve Středočeském kraji v prosinci 2006. Osobní doprava byla obnovena v roce 2018 a nyní bude opět na 99 procent zrušena. Alternativa k autobusům občanům Mochova zmizí, ač autobusy PID mají od Prahy neustále zpoždění vlivem kolon. Vlak byl málo využíván, neboť nebyl v Čelákovicích v době neustálého zpoždění vlivem výluk zaručen přípoj. Komu vlak dvakrát ujel, příště už nejel. I tak se vyhánějí lidé z vlaků.
Z Mochova použijeme autobus PID s přestupem do Kounic. V Kounicích je Klusáčkova sladovna s minipivovarem a hostincem. Dále pokračujeme autobusem PID na vlak do žst. Český Brod. Zajímavostí tratě na Mochov je, že v srpnu 1968 byl odbojnými železničáři na trať odkloněn a ukryt vlak s rušičkami okupačních bratrských armád pod vedením SSSR. A trať na Mochov měla původně před rokem 1914 pokračovat přes Kounice do Českého Brodu, to se nerealizovalo. Bohužel.
Martin Kubík