jsou zveřejněny v článku: Vavrečka: Jednou z priorit OSŽ by měla být, i v rámci KOP, starost o postcovidové pacienty z řad zaměstnanců