Vážené kolegyně, vážení kolegové, v dnešní nelehké době musí zaměstnavatel reagovat na nařízení vlády ČR a neprodleně přijímat opatření, která mají zamezit šíření nákazy před onemocněním COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Zaměstnavatel nás o nich průběžně informuje, některé kroky spolu konzultujeme a obráceně i podněty navrhujeme. Chápeme, že jeho rozhodování a vydávání mnoha opatření není jednoduché a je nutné rychle reagovat na vývoj situace.

Jsme si vědomi, že situace v celém světě je velmi vážná. A protože nejsme ve standardním režimu, některá rozhodnutí nesnesou odkladu. Není tedy vždy možné přesně trvat na dodržení pravidel a postupů, které jsme dohodli v PKS. Je třeba vnímat, že v zemi byl vyhlášen stav nouze. Uvědomujeme si, že vydávaná opatření vedou k ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a zachování jejich pracovních míst.
Jedná se například o pracovní pozice v oblastech, kde dochází k omezování dopravy a zaměstnanci jsou využíváni na jiných pracovištích. Tímto zaměstnavatel reaguje na snížení počtu zaměstnanců z důvodu nařízené karantény, nebo ošetřování člena rodiny v důsledku uzavření škol a školek.

Je jasné, že v současné době, která je pro všechny nová, kterou ještě nikdy nikdo z nás neřešil, leží veškerá odpovědnost na zaměstnavateli, kterého my můžeme podpořit. Všem, kteří i v této těžké době zajišťujete provoz na železnici, patří velké uznání a upřímné poděkování. Je to důležité pro celou naši společnost.

Neváhejte s námi spolupracovat a v případě jakýchkoliv podnětů nás kontaktujte. Vyzýváme vás, abyste si uvědomili závažnost situace a pomohli společně se zaměstnavatelem zajistit bezpečný provoz.

Vedení Podnikového výboru OSŽ při Správě železnic, státní organizaci