Na základě vydaných opatření Vlády ČR a přijetí Pandemického zákona č. 94/2021, Sb. byl s účinností od 1. března 2021 a s jeho doplněním z 2. března 2021 vydán Pokyn GŘ Správy železnic v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu.

Dnes, 3. března 2021 v 9.45 hodin, bylo operativně svoláno jednání odborových centrál a zaměstnavatele za účelem prezentování a postupu zaměstnavatele při zavedení povinného testování zaměstnanců SŽ.

Dalším kolem pokračovalo jednání OC působících u Správy železnic se zaměstnavatelem. Mimo projednávání 3. změny PKS bylo součástí jednání seznámení se mzdovým vývojem u SŽ v souvislosti s proběhlou uzávěrkou mzdy za měsíc leden. Další téma byly organizační změny, které budou uskutečněny u SŽ v jarních měsících, a to jak na GŘ tak na jednotlivých OŘ. I vděčné současné téma, tedy vystrojování zaměstnanců novými uniformami, dostalo svůj prostor.

I únorové jednání podnikového výboru proběhlo konferenčně, prostřednictvím aplikace MS Teams. V úvodu předseda Petr Štěpánek zopakoval genezi sjednání C-FKSP, informoval o sjednané technické 2. změně PKS, která se týká změny formulace dovolené. Podal i podrobnou zprávu o projednávané 3. změně PKS, která se týká stravování, respektive možnosti zavedení stravenkového paušálu. Odborové centrály preferují zachování stávajícího s možností rozšíření o paušál. Zmínil i to, že při přesčasové práci není nárok na stravenku. I v tomto případě se hledá forma kompenzace v rámci kolektivní smlouvy. Další jednání o podobě 3. změny bude probíhat zítra 26.2.2021.

Vzhledem k přetrvávající epidemii a pokračujícímu nepříznivému vývoji epidemiologické situace v České republice se Ústředí OSŽ na návrh Představenstva OSŽ rozhodlo posunout termín VIII. sjezdu OSŽ až na jaro příštího roku, posouvá se i termín voleb do ZV a RK ZO OSŽ a Výborů OSŽ a podnikových konferencí. Ústředí OSŽ uložilo organizační komisi zajistit změnu termínu konání VIII. sjezdu v Kongresovém centru, který by se měl nově uskutečnit ve dnech 25. až 26. března 2022.

Formou videokonference a už tradičně v pátek dopoledne proběhlo další kolo jednání OC působících u Správy železnic se zaměstnavatelem. Po odsouhlasení zápisu z minulého jednání jsme byli seznámeni s Pokynem k zabezpečení kurzu k OZ D-07, který budeme projednávat na PV v příštím týdnu a poté se k němu vyjádříme zaměstnavateli.

V dopoledních hodinách dne 12.2.2021 proběhlo další jednání OC působících u SŽ se zaměstnavatelem.

Součástí jednání bylo mimo jiné seznámení s plněním PKS za rok 2020, personální změny, organizace prověrek BOZP, či opatření v souvislostí s epidemií a přidělování ochranných pomůcek zaměstnancům SŽ. V souvislosti s uzavřením některých oblastí byl vytvořen vzor potvrzení pro zaměstnance, kteří se podílí na veřejné dopravě a byl odeslán na organizační jednotky.

V pátek 5.2.2021 proběhlo další kolo jednání OC se zástupci zaměstnavatele u Správy železnic, týkající se 3. změny PKS na rok 2021 (zavedení stravenkového paušálu). Zástupci OSŽ využili týdenní odstup od minulého jednání k získání všech možných informací k dané tématice, a to včetně aktivní účasti na „webináři“, pořádaného firmou „Up“, která poskytuje stravenky u Správy železnic.

Jako reakce na velké množství připomínek k novým uniformám, byla svolána na 3.2.2021 komise k OOPP a výstrojním součástkám u SŽ. Vzhledem k současné epidemiologické situaci formou videokonference přes aplikaci MS Teams. Celou diskuzi velmi erudovaně moderoval Ing. Evžen Pospíšil.
Po úvodním slovu personálního ředitele Ing. Pavla Kouckého došlo k popisu současné situace, týkající se nových výstrojních součástek. Postupně za stranu zaměstnavatele popsali problémy ředitelka odboru 08 GŘ JUDr. Ilona Svobodová, Mgr. Eliška Jirková, pan Stanislav Smeták a také vedoucí centrálního skladu v Hradci Králové Bc. Eva Linhartová.

Jednání OC působících u Správy železnic (SŽ) pokračovalo v pátek 29. 1. 2021 další videokonferencí. Na programu byla spousta bodů. Kromě jednání nad 2. změnou PKS jsme mimo jiné obdrželi průběžnou informaci o výběrovém řízení na KOP a jejich organizaci, v neposlední řadě také informaci o navrhované výši příspěvků na údržbu OOPP a stejnokrojových součástek (v návaznosti na nový Katalog zaměstnání).


Každoroční tradici aktivů ke kolektivní smlouvě jsme neporušili ani v tomto roce. Sice formou videokonferencí, ale přesto jsme seznámili ve třech termínech téměř 60 účastníků nejen s novinkami, které nám přináší PKS Správy železnic na rok 2021.
V pondělí 25.1.2021, kdy byl seriál aktivů zahájen, byli přítomni zejména posluchači z oblastí Plzeň a České Budějovice. Ve středu 27.1.2021 byla většina účastníků z oblasti Praha, Ústí nad Labem a Hradce Králové. A nakonec ve čtvrtek 28.1.2021 jsme oslovili účastníky z Moravy.

Dnes 26.1.2021 proběhlo další jednání OC, které zastupují zaměstnance u Správy železnic se zaměstnavatelem.

Hlavními body jednání bylo předložení 2. změny PKS na rok 2021, která se týká stravenkového paušálu (viz níže - Společná informace z KV) a druhým bodem bylo nalézt řešení zablokovaného jednání nad čerpáním C-FKSP.

Tak nějak by se dalo shrnout upozornění zaměstnavatele, že ne všechny informace, které zazní na jednání podnikového výboru lze používat ve veřejném prostoru. PV OSŽ SŽ jednal i na lednovém zasedání ve čtvrtek 21. ledna 2021 formou videokonference.

Podkategorie

Právě přítomno: 215 hostů a žádný gestor