Ve čtvrtek 21. září se sešel PV OSŽ, tentokrát již za přítomnosti zástupců zaměstnavatele. Hned v úvodu vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Zopakoval informace, které sdělil předchozího dne na zasedání Ústředí OSŽ. Více v článku zde.
Předseda PV Petr Štěpánek, který jednání moderoval, informoval o jednáních, která od minule proběhla. Mezi nejdůležitější témata patří již minule zmiňovaná optimalizace počtu zaměstnanců SŽ k 1.1.2024, schválena 2. změna PKS 2023 a příprava PKS 2024, resp. základní harmonogram kolektivního vyjednávání.

V návaznosti na vydání zákona č. 282/2023 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, proběhlo v sídle OSŽ, za účasti zástupců všech odborových organizací působících při SŽ, kolektivní vyjednávání o 2. změně PKS SŽ 2023 a jednání o novelizaci řádu R4 Pracovního řádu SŽ.
Smluvní strany byly vedeny snahou zapracovat do vnitřních předpisů dopady nové legislativy, která byla dne 19. září 2023 zveřejněna ve Sbírce zákonů a je ve velké části účinná od 1. října 2023.
V průběhu jednání došlo ke shodě nad výslednou podobou textu 2. změny PKS SŽ 2023 a ke shodě s textem novelizace Pracovního řádu SŽ. Dokumenty budou účinné od 1. října 2023.

Za PV OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek

Pravidelné jednání pracovní skupiny pro uniformy a OOPP se netradičně uskutečnilo v Hradci Králové. Úvodem všechny přivítala na domácí půdě Bc. Eva Linhartová, vedoucí centrálního skladu SŽ. Následovala prohlídka moderních skladovacích hal, kde nejsou jen uniformy a OOPP, ale i materiál pro údržbu svršku a jiné komodity. Můj osobní postřeh, čekal jsem u tak rozsáhlé firmy, jakou Správa železnic je, daleko větší skladové zásoby. Druhý postřeh se týká mikin (OOPP), kterých je na skladu dostatek, ale z nám neznámých důvodů nejsou pro zaměstnance objednávány.

Zástupci zaměstnanců byli seznámeni s usnesením SR SŽ ze dne 25.8.2023 a záměrem zřízení nové organizační jednotky SŽ k 1. 10. 2023 s názvem SŽ Facility. Vznik této OJ nemá dopad do zaměstnanosti SŽ, jedná se o přesun některých oddělení a odborů do nově vzniklé OJ v působnosti GŘ a u OŘ, kde budou převedeny provozní střediska „Sklady SSHR – Pačejov, Chrást, Chropyně, Okna a Studenec“.
Očekávaný dopad změny zákona 262/2006 ZP, je v současné době vrácen Senátem ČR do Poslanecké sněmovny ČR k novému projednání. Na programu jednání je zařazen na 5.9.2023.

Obligátní kontrolou úkolů z minulých jednání zahájil předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek jednání srpnového Podnikového výboru OSŽ při Správě železnic. Zaměstnavatel se i tentokrát pro pracovní zaneprázdnění omluvil, navíc i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý musel omluvit svou nepřítomnost pro jiné důležité úkoly.
Z jednání, která od minule proběhla je třeba zmínit jednání odborových centrál, které se konalo 29.6.2023, kde byla vzhledem k úspornému vládnímu balíčku zdůrazněna nutnost snížit celkový počet zaměstnanců a snížit celkové náklady ve firmě. Dopady tohoto opatření budou projednány s odborovými centrálami na plánovaném jednání se zaměstnavatelem 29.8.2023.

Na žádost zaměstnavatele v neobvyklý odpolední čas (14:30) se sešli opět kombinovanou formou zástupci odborových centrál u Správy železnic. Vedení jednání se ujal personální ředitel Ing. Pavel Koucký za vydatné pomoci Ing. Evžena Pospíšila.

Po malé úpravě a odsouhlasení zápisu z minulého jednání shrnul Ing. Koucký, jak byly naplněny předpoklady k navýšení částky použitelné na rekreace (C-FKSP) z prostředků jednotlivých OC. Každopádně to vypadá, že až na malé výjimky (např. z možných vrácených dotací) se již nebude v nejbližší době dařit tuto letošní rekordní částku navyšovat.

TERMÍNY SEMINÁŘŮ 2023 - MOŽNOST PŘIHLAŠOVÁNÍ

Ústředí OSŽ schválilo termíny seminářů (školení), zaměřených na oblast pracovněprávní, hospodaření a BOZP. Semináře jsou organizovány na základě požadavků a potřeb funkcionářů ZV ZO OSŽ.

Dnešního dne (26. června 2023) se v sídle OSŽ v Domě Bohemika na pozvání předsedy OSŽ sešli zástupci odborových centrál působících na české železnici k projednání možností společného postupu ve věci výhrad k vládnímu návrhu tzv. ozdravného balíčku veřejných financí.

Hlavním tématem jednání PV OSŽ Správy železnic 22.6.2023 byla diskuze nad jednotlivými kroky, které byly učiněny a které se dále chystají ke zmírnění důsledků tzv. ozdravnému balíčku pro zaměstnance na železnici, tedy i naše členy. Vzhledem k neúčasti zástupců zaměstnavatele, kteří se omluvili pro jiné naléhavé úkoly, bylo více času na projednání odborářských témat.
V úvodu vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se ve svém vystoupení nejprve věnoval vnitřním záležitostem OSŽ, kde zejména upozornil na rozšíření nabídky zvýhodněné členské rekreace, tj. rekreace dotované z prostředků OSŽ, která je benefitem pro členy OSŽ a jejich rodinné příslušníky včetně vnoučat a není závislá na dotacích od zaměstnavatelů.

Dne 13.června 2023 se sešla na pravidelném setkání pracovní skupina pro výstrojní součástky a OOPP tentokráte v sídle OSŽ v Domě Bohemika. Za zaměstnavatele se zúčastnili zástupci O10 v čele s personálním ředitelem Ing. Kouckým, zástupci O08 pod vedením ředitelky odboru JUDr. Svobodové a vedoucí výstrojního skladu v Hradci Králové Bc. Linhartové. V úvodu byly připomenuty dohody z minulých jednání a jejich realizace. V případě možnosti nošení pánských svetrů a pulovrů se jedná o 154 kusů pánských vzorů dodaných ženám, v případě modrých termotrik pro výpravčí jde o 59 kusů a u spodků bylo vydáno 153 kusů. U modrých mikin, které patří do skupiny OOPP bylo konstatováno, že zájem organizačních jednotek je malý. Některá OŘ ještě vůbec neobjednala, a to i přes velký zájem ze strany zaměstnanců. Ze skladu byla dosud vydána jen asi čtvrtina naskladněných zásob.

Za nádherného letního počasí se konal fotbalový turnaj O pohár generálního ředitele Správy železnic ve čtvrtek 1.6.2023 v Kozlovicích u Přerova. V krásném sportovním areálu bojovalo 7 mužstev složených z jednotlivých organizačních jednotek. Po problémech se sestavováním soupisek se nakonec podařilo dát dohromady reprezentativní složení turnaje. O putovní pohár bojovali hráči OŘ Ostrava, OŘ Brno, OŘ Hradec Králové, OŘ Plzeň, OŘ Praha, CTD a HZS. Turnaj pořádal PV OSŽ SŽ ve spolupráci s GŘ a vedením OJ Správy železnic, s organizační pomocí Regionální sportovní komise OSŽ Praha. Tato sportovní akce se konala s finančním přispěním Správy železnic prostřednictvím C-FKSP.

Také květnové jednání odborových centrál působících u SŽ se zaměstnavatelem proběhlo opět kombinovanou formou, kdy část účastníků byla přítomna fyzicky v sídle SŽ a část připojena pomocí aplikace MS Teams.

Řízení celého jednání se ujal personální ředitel Ing. Pavel Koucký, který na začátku nastínil časový harmonogram a program jednání. Na úvod popsal personální změny na GŘ, které proběhly od minulého jednání. Dále shrnul průběh a výsledek jednání pracovní skupiny ke střežení pracoviště, které proběhlo na začátku května v Kořenově. Bylo přislíbeno, že do příštího jednání bude vypracován záznam z jednání.

Podkategorie

Právě přítomno: 185 hostů a žádný gestor