Vzdělávací středisko Správy železnic. To je oficiální název nového školícího centra v Pardubicích, kde od září postupně nabíhá vzdělávání jak nových, tak stávajících zaměstnanců. Duší, spíš dušemi tohoto zařízení jsou tři dámy. Lenka Erlebachová, Marcela Zumrová a Kristýna Langerová. Nabízí se asociace s třemi Gráciemi, ale těžko říci, které z nich přisoudit přídomek Skvělá, Dobromyslná nebo Kvetoucí. Nicméně, všechny se starají o chod tohoto centra po technické stránce, tedy jakýsi hardware. Aby software – výuka, lektoři a školení zaměstnanci mohli pracovat naplno a bez problémů.

„Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka, jede, jede do dáli…“ ovšem tak jednoduché, jak se zpívá v písni například od skupiny Maxim Turbulenc, to není. O tom, kam a kdy vlaky podle jízdního řádu na železničních tratích řízených jedním ze dvou CDP pojedou, mají na starosti traťoví dispečeři – tedy také zaměstnanci Centrálního dispečerského pracoviště v Praze. Ředitelem tohoto rozsáhlého pracoviště řízení provozu je Ing. Pavel Kolář, který zástupce OSŽ, tajemníka PV SŽ Miroslava Maincla a mě, redaktorku čtrnáctideníku Obzor, provedl pětipatrovou budovou spolu s předsedou základní organizace Pavlem Lněničkou. Ten pracuje na CDP jako traťový dispečer. Ing. Pavel Kolář nás seznámil nejen s provozními a školícími sály, ale i se zázemím pro zaměstnance.

Na dnešním velmi dlouhém, i velmi složitém jednání zástupců odborových centrál u Správy železnic se zaměstnavatelem došlo konečně, a to i za cenu ústupků ze všech stran, k dohodě nad čerpáním FKSP. Principy jsou v podstatě dlouho známé. Bohužel i přes naše argumenty k dostatečné výši prostředků na rekreace, došlo vzhledem k neústupnosti odborové centrály ADP k ústupkům v čerpání na organizačních složkách.

Březnové zasedání Podnikového výboru Správy železnic ozvláštnila plánovaná návštěva Vladislava Vokouna, který se dlouhodobě pro OSŽ zabývá penzijní reformou. Podrobně vysvětlil plánované změny v penzích a očekávaný vývoj do budoucna.
Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý přinesl informace z Ústředí OSŽ, které zasedalo včera (20.3.2024) a zprávy z tzv. dopravní tripartity (OTEVŘÍT).

Únorové zasedání Podnikového výboru OSŽ Správy železnic, které řídil jeho předseda Petr Štěpánek, probíralo i svou pravidelnou agendu. Po krátkém vyhodnocení splněných úkolů z minulých jednání přivítal předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého. Ten ve svém vstupu informoval o obsahu jednání Ústředí. Vyhodnotil demonstraci zemědělců, kterou OSŽ jako člen ASO podpořilo a poděkoval všem, kteří se osobně zúčastnili. Podrobněji se tématu hodlá věnovat v samostatném článku na webu OSŽ (OTEVŘÍT). Ústředí OSŽ již musí plánovat sportovní akce na rok 2024. Pro nás je poněkud bolestné, že nejsou dosud sjednány Zásady a Rozpočet FKSP, takže účast zaměstnanců Správy železnic bude velmi problematická. Martin Malý rovněž zmínil průběžný stav jednání tripartity o důchodové reformě. Vzhledem k obsáhlosti tématu a velkému zájmu členů PV bylo dohodnuto, že na příští zasedání PV bude přizván Vladislav Vokoun, který se touto problematikou za OSŽ dlouhodobě zabývá.

Na dalším jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic bohužel opět nedošlo k posunu, zástupci ADP stále trvají na „spravedlivém dělení“. Více ve společné informaci a také informaci vedení PV OSŽ Správy železnic níže.

Kromě této nejdůležitější části jsme byli z úst ředitele personálního odboru Ing. Kouckého informováni o mzdovém vývoji a rozboru mezd za měsíc leden. Po opravdu dlouhé době nedochází k poklesu reálné mzdy, naopak růst reálné mzdy je na úrovní více než 103 %.

Pravidelné jednání skupiny pro výstrojní součástky a OOPP proběhlo v sídle Správy železnic, za účasti personálního ředitele Ing. Kouckého, Ing. Pospíšila, paní Čefelínové (O10), zástupců odboru 08 Mgr. Jirkové, pana Smetáka a vedoucí výstrojního skladu Bc. Linhartové.

Bylo otevřeno velké množství témat:

  • Zkoušení montérek – bylo ukončeno zkoušení a zaměstnanci byli vyzvání k zaslání připomínek ze zkoušení. Zatím bez odezvy více než třetiny zkoušejících. Z výsledků a po zapracování poznatků bude zhotoven ukázkový vzorek a poté vypsáno výběrové řízení.

  • Mikiny OOPP – momentálně sklad vyprázdněn, panuje všeobecná shoda nad pokračováním s tím, že nebudou požadovány výstražné prvky na mikině a tím dojde k výrazně nižší ceně.

Na dnešním jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem opět nedošlo ke změně názoru odborové centrály ADP. Dle zástupců ADP, jejichž členská základna čítá necelé 3 % zaměstnanců SŽ, je jediným možným řešením čerpání pomocí elektronické karty, např. Edenred jako v roce 2023 s kreditem 1500 Kč každému zaměstnanci, případně alokovat tuto částku každému zaměstnanci jako příspěvek na dovolenou. Zda je toto spravedlivé či správné necháme na vašem uvážení a budeme rádi za každý názor. Více ve společné informaci níže.

V sídle organizace pokračovalo jednání o podobě zásad FKSP SŽ na rok 2024 za účasti zástupců všech odborových centrál.

Netradičně ve 13 hodin se sešli zástupci odborových centrál působících u Správy železnic se zástupci zaměstnavatele, a to formou elektronickou pomocí aplikace MS Teams.

Po odsouhlasení Záznamu z minulého jednání, ale i dalších dokumentů vztahujících se k roku 2023 i k roku 2024 došlo k nejdůležitějšímu bodu jednání, a to k Zásadám a Návrhu rozpočtu FKSP v roce 2024.

Úvod pravidelného lednového zasedání Podnikového výboru Správy železnic po nutných formalitách zahájil jeho předseda Petr Štěpánek informacemi o probíhajícím jednání nad podobou Rozpočtu a Zásadami FKSP. Můžeme-li prohlásit, že v minulých letech byly alespoň částečně naplněny ambice všech zúčastněných na podobě a způsobu čerpání, v letošním roce, kdy je fond tvořen jen zlomkem přídělu minulých let, máme k dohodě obrazně řečeno ještě dalekou cestu. Ve svém příspěvku vysvětlil, v kterých bodech se vyjednavači shodují, ve kterých se dohodě blíží, a které jsou pro některou stranu neakceptovatelné. Předložil i statistické údaje čerpání FKSP prostřednictvím benefitní karty EDENRED. Značná část prostředků zůstala nevyčerpána a více než pětina zaměstnanců si kartu ani neaktivovala. Následovala diskuze nad spravedlností rozdělení prostředků FKSP a možností dalších jednání.

Dne 16.ledna 2024 se uskutečnil Aktiv zástupců zaměstnanců ZO OSŽ Správy železnic. Jednání se konalo v kulturním sále Praha hlavní nádraží za účasti více než stovky delegátů ze všech koutů České republiky. Hlavními body programu byla PKS 2024 Správy železnic a informace zaměstnavatele, za kterého přislíbili účast generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, náměstek GŘ pro řízení provozu Mgr. Jaroslav Flegl, LL.M, náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy Ing. Karel Švejda, MBA a zástupci personálního odboru pod vedením personálního ředitele Ing. Pavla Kouckého.

Podkategorie

Právě přítomno: 125 hostů a žádný gestor