Každoroční tradici aktivů ke kolektivní smlouvě jsme neporušili ani v tomto roce. Sice formou videokonferencí, ale přesto jsme seznámili ve třech termínech téměř 60 účastníků nejen s novinkami, které nám přináší PKS Správy železnic na rok 2021.
V pondělí 25.1.2021, kdy byl seriál aktivů zahájen, byli přítomni zejména posluchači z oblastí Plzeň a České Budějovice. Ve středu 27.1.2021 byla většina účastníků z oblasti Praha, Ústí nad Labem a Hradce Králové. A nakonec ve čtvrtek 28.1.2021 jsme oslovili účastníky z Moravy.

V úvodní části školení podrobně a erudovaně předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek probral nejen všechny změny v PKS na rok 2021, ale také návrhy na změny, s kterými přišel zaměstnavatel a které se nám podařilo odvrátit. Většina změn již byla popsána v článku na webu OSŽ v sekci PV OSŽ SŽ (9.11.2020). Na webu lze samozřejmě i stáhnout platnou PKS.
Další část byla věnována aktuálnímu dění u SŽ, např. uzavřeným Rámcovým zásadám pro používání a tvorbu FKSP a také ke dni 28.1.2021 neuzavřeným Zásadám hospodaření s C-FKSP. Seznámili jsme posluchače i s oslovením zaměstnanců kritické infrastruktury státu s možností očkování na COVID-19 a také v úterý nám předloženou 2. změnou PKS, týkající se možného zavedení stravenkového paušálu u SŽ. V neposlední řadě jsme podali informaci o MOŽNOSTI zaměstnanců SŽ provést si roční zúčtování daní elektronickou formou, prostřednictvím portálu STKR. Problémy při vystrojování zaměstnanců novými uniformami shrnul tajemník PV Miloš Paleček a požádal o zasílání připomínek a podnětů k tomuto tématu nejen zaměstnavateli, ale i zástupcům OSŽ.
Za oddělení ESO informoval o změnách v legislativě analytik Luděk Šebrle a účastníkům školení byly zaslány materiály. V pondělí i ve středu byli přítomni aktivů i zástupci BOZP, kteří seznámili účastníky mimo jiné se zavedením krizové linky BOZP, výsledky prověrek BOZP za r. 2020 a přípravou prověrek v roce 2021. Ve čtvrtek bohužel z důvodu kolize s jiným školením zástupce BOZP chyběl, informace však doplnili L. Šebrle a tajemník PV Miroslav Maincl. Ten dále doplnil informace o zřízení a výhodách aplikace Moje OSŽ, která byla spuštěna na konci roku a k dnešnímu dni si ji stáhlo již cca 1600 uživatelů. Účastníci čtvrtečního školení dostali i úplně čerstvou informaci o harmonogramu práce na předpisu D 1, který by měl začít platit až se začátkem příštího roku, tedy od 1.1.2022.
V závěru poděkoval předseda PV Petr Štěpánek všem účastníkům za účast na této formě školení a popřál všem, aby jsme se v co nejbližší době vrátili do normálních časů a mohli jsme se normálně stýkat v době POCOVIDOVÉ…

Za PV OSŽ SŽ Miroslav Maincl