Jako reakce na velké množství připomínek k novým uniformám, byla svolána na 3.2.2021 komise k OOPP a výstrojním součástkám u SŽ. Vzhledem k současné epidemiologické situaci formou videokonference přes aplikaci MS Teams. Celou diskuzi velmi erudovaně moderoval Ing. Evžen Pospíšil.
Po úvodním slovu personálního ředitele Ing. Pavla Kouckého došlo k popisu současné situace, týkající se nových výstrojních součástek. Postupně za stranu zaměstnavatele popsali problémy ředitelka odboru 08 GŘ JUDr. Ilona Svobodová, Mgr. Eliška Jirková, pan Stanislav Smeták a také vedoucí centrálního skladu v Hradci Králové Bc. Eva Linhartová.

Ke zpoždění ve vystrojování dochází nejen z důvodu současné epidemiologické situace, ale také k pozdnímu dodání některých součástek od výrobce (košile-reklamace u výrobce). V současné době je z 4000 zaměstnanců vystrojeno cca 3500. Během týdne dojde k vystrojení zbývajících asi 500 zaměstnanců.   Zástupci OSŽ navrhli zaměstnavateli, aby si udělal průzkum mezi zaměstnanci, budou-li požadovat výměnu některých součástek a v případě, že centrální sklad nestihne výměnu do termínu 31.3.2021 posunout možnost nošení uniforem „starých“. Zatím stále platí termín přestrojení všech k 31.3.2021 a od 1.4.2021 by všichni měli chodit v nových uniformách.

V následné diskuzi byly ze strany zástupců odborových centrál popsány problémy s již zaslanými uniformami. Někteří zaměstnanci bohužel podcenili přeměření svých postav dle přiložené tabulky. Ale i ze strany dodavatele se objevila spousta problémů. Hlavním tématem byla velikost,střih i materiál bílých košil, úzké kalhoty, kvalita autospon u kalhot, velikost červených čepic, která údajně neodpovídá přeměřeným velikostem. Že připomínek chodí opravdu hodně, a to v drtivé většině kritických uznali i zástupci zaměstnavatele. Dovolím si citovat p. Smetáka: "Těžko s tím něco můžeme dělat, když přijde připomínka  - Je ro strašný, strašný strašný".Z diskuze dále vyplynulo, že reklamace k měřenkám je možno zasílat již v tomto období. Ostatní reklamace budou vyřizovány po 22.2.2021. Co se týká financování balíku odeslaného zpět do výstrojního skladu, jde k tíži zaměstnance, a to pokud došlo např. k udání špatné velikosti. Při oprávněné reklamaci může zaměstnanec požadovat proplacení na MTZ u své organizační složky.

V současné době již mají zaměstnanci příděl bodů na letošní rok a koncem února či začátkem března, již budou jejich žádosti o další výstrojní součástky vyřizovány. Prioritu má v současné době dovystrojení zbytku zaměstnanců. Bundokošile byly také vysoutěženy a do začátku léta by mohly být také již v rukách zaměstnanců. U bundokošil dojde ještě podle slov paní Linhartové k oslovení zaměstnanců, aby byl zjištěn případný zájem.
Pracuje se i na novém katalogu výstrojních součástek a dokončení předpisu Zam 3, který řeší i vystrojování zaměstnanců na DPČ. Z diskuze vyplynulo, že se budeme  zabývat i  opětovným zavedením modrých košil a možností změny střihu košil u větších velikostí.
Není snahou zaměstnavatele a ani nás zástupců odborů, aby naši zaměstnanci v nových uniformách vypadali nevzhledně a neupraveně, ale naopak aby firmu reprezentovali.

V další části došlo i na součástky OOPP. Největší diskuze byla nad zavedením nové mikiny, a to pouze u pracovníků s nárokem na OOPP, a to jak na straně řízení provozu (např. signalisté, výhybkáři), tak na straně infrastruktury u pracovníků pohybujících se ve venkovním prostředí.
Ze strany nového zástupce OSŽ v komisi S. Hloucha byly vzneseny následující dotazy:
- složení oranžových montérek vyrobených v r.2020, složení 50:50, v r. 2018 40:60 polyester x bavlna – vysvětlení p. Smetákem, že došlo ke změně-snížení gramáže PES a montérky by měly být prodyšnější i přes vyšší obsah PES. Je potřeba, aby pracovníci montérky vyzkoušeli a neřídili se pouze tím co je napsáno na štítku.
- velikost modrých pracovních bund, jiné lepší střihy, nesedí velikosti, výrobce stejný – p. Smetákovi poslána fotodokumentace, bude se tím zabývat.
- mikiny i pro pracovníky infra, kteří pracují venku – k další diskuzi, zatím se vyrábí zkušební vzorky, poté bude řešeno komu se budou přidělovat
- pracovní obuv, pracovníky bolí nohy, některé šarže klouzaly nebo se rozpadaly – p. Smeták odpověděl, že boty se řeší dlouhodobě.
- připomenutí vhodnosti fasování termoprádla, které bylo zaměstnanci velice pozitivně vnímáno. Naposledy se bohužel fasovalo jako benefit před cca 5 lety.
- žádost o novější katalog ochranných pomůcek a prezentaci OOPP, kde budou zaměstnancům sděleny informace o novém složení výrobků.

Po téměř dvouhodinové diskuzi, která určitě vedla k vyjasnění spousty nesrovnalostí a nejasností, a to jak v oblasti výstrojních součástek i OOPP, pan personální ředitel Ing. Pavel Koucký schůzku ukončil.

Miroslav Maincl