Vážené kolegyně, kolegové.

Děkujeme za přízeň a důvěru, kterou jste nám zachovali i v tomto roce. Děkujeme také funkcionářům za odvedenou práci a členům za podporu v uplynulém složitém období. I v následujícím roce nás čekají nelehké úkoly, které budeme muset společně zvládnout. Všem, kteří budou trávit svátky v zaměstnání, přejeme klidný průběh směn a šťastný návrat ke svým nejbližším.

Přejeme všem příjemné prožití svátků vánočních, pohodové a klidné vykročení do roku 2022.

 

Za PV OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek