rok 2017 byl nejen pro vládu ČR, ale i pro OSŽ rokem volebním. Tento rok přinesl nejen podstatné změny ve složení jednotlivých ZV OSŽ, ale také ve vedení OSŽ, kde se objevily některé nové tváře.

Zda na podkladě těchto změn nastartuje OSŽ nový směr fungování, se teprve uvidí. V každém případě čekají celé OSŽ nelehké úkoly, které vycházejí ze změn v legislativě, a které by měly směřovat k zachování zaměstnanosti v regionech, kam proniká nejen robotizace, ale i zahraniční investoři.

Záleží pouze na každém z nás, jak si s danou problematikou poradíme. Neměla by to být pouze otázka pozice síly, protože ne nadarmo se říká: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“ Toto určitě není základním posláním odborů. Tím by měl být tlak na uzavření kvalitních kolektivních smluv a na růst mezd zaměstnanců v podnicích. Odbory by rovněž měly být politicky neutrální. Jejich hlavním cílem je přece chránit práva zaměstnanců.

Nelehký úkol čeká i vedení NeRV OSŽ, stejně tak jako v minulých letech, kdy byl ve vedení NeRV OSŽ Miroslav Novotný.

NeRV OSŽ si dovoluje poděkovat bývalému místopředsedovi OSŽ a předsedovi NeRV OSŽ Miroslavu Novotnému za jeho příkladnou dlouholetou činnost pro OSŽ a NeRV OSŽ, kdy se snažil hájit zájmy ZO OSŽ u jednotlivých společností, kde má OSŽ členskou základnu.

Na závěr mého zamyšlení mi dovolte popřát Vám úspěšný a pohodový rok 2018

 

Bc. Renata Dousková

místopředsedkyně OSŽ

a

předsedkyně NeRV OSŽ

Právě přítomno: 191 hostů a žádný gestor