• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Ústředí OSŽ
 • PV OSŽ při ČD, a.s.
 • PV OSŽ SŽDC
 • PV OSŽ ČD Cargo, a.s.
 • NeRV
 • RRS OSŽ

  Odborové sdružení železničářů

Bc. Jaroslav PejšaOdborové sdružení železničářů (OSŽ) vzniklo roku 1990 jako právní nástupce Odborového svazu pracovníků železniční, letecké a vodní dopravy. Působí v ČD, a.s., SŽDC s.o., ČD Cargo a.s. a dalších 27 firmách. Ve všech podnicích, kde OSŽ působí, jsou uzavřeny kolektivní smlouvy a OSŽ poskytuje svým členům plnou pracovně-právní ochranu. OSŽ není odborovým svazem zaměřeným pouze na jednu či několik profesí, ale zahrnuje zaměstnance všech profesí, které se vyskytují v železniční dopravě či s ní spjatých odvětvích. OSŽ upřednostňuje vyjednávání se sociálními partnery, ale pokud sociální dialog selže, tak využívá i práva na stávku, jako například při pětidenní stávce v roce 1997 či jednodenní v roce 2011.

Přejít do sekce OSŽ

  Podnikový výbor OSŽ při ČD, a.s.

Vladislav VokounVrcholově rozhoduje o všech záležitostech činnosti OSŽ vůči zaměstnavateli ČD, a.s. Je oprávněn jednat v rámci pracovněprávních předpisů, má samostatné pravomoci pro uzavírání kolektivní smlouvy a jeho členy volí příslušná podniková konference OSŽ. PV OSŽ při ČD, a.s. odpovídá za svoji činnost zejména členské základně, kterou vůči ČD, a.s. zastupuje. PV je složen z předsedy PV, dvou tajemníků PV, asistentky PV a 22 členů PV. (Složení Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s.)

Přejít do sekce PV ČD

  Podnikový výbor OSŽ SŽDC

mmaly120je příslušným odborovým orgánem OSŽ pro jednání s hospodářským vedením SŽDC naúrovní GŘ (zkratka: PV OSŽ SŽDC). Jeho členy volí podniková konference OSŽ SŽDC na čtyřleté období. PV SŽDC (složení PV OSŽ SŽDC a kontakty zde) je složen ze zástupců všech výborů OSŽ při oblastních ředitelstvích, CDP, HZS a GŘ. PV OSŽ SŽDC jedná zpravidla 1x měsíčně a zabývá se především problematikou celopodnikového charakteru. Jménem PV OSŽ SŽDC jedná předseda PV (Mgr. Martin Malý), který také společně s asistentkou PV Věrou Bezděkovou a třemi tajemníky PV (Adolfem Hradílkem a Petrem Štěpánkem pro záležitosti infrastruktury a Milošem Palečkem pro záležitosti řízení provozu), zajišťuje operativní kontakt s hospodářským vedením SŽDC.

Přejít do sekce PV SŽDC

  Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s.

Radek Nekola Příslušným odborovým orgánem pro jednání s hospodářským vedením ČD Cargo, a.s. je Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s. (dále jen PV ČDC). Podnikový výbor je složen ze zástupců jednotlivých Výborů při Provozní jednotkách a Středisek oprav kolejových vozidel (ke stažení zde).
PV ČDC jedná 1x měsíčně, kde projednává především problematiku celosíťového charakteru.
Jménem PV ČDC jedná předseda Radek Nekola, který společně s tajemnicí Bc. Martou Urbancovou zajišťuje kontakt s hospodářským vedením ČDC.

Přejít do sekce PV ČD Cargo Sledujte nás na Twitteru

 

Nedrážní republikový výbor

Miroslav NovotnýNedrážní republikový Výbor (NeRV) v rámci OSŽ sdružuje 64 základních organizací ve 36 firmách s celorepublikovou působností a individuál í členy. Místopředsedou OSŽ je Miroslav Novotný, tajemnicí výboru je Bc. Renata Dousková. Všechny základní organizace uzavírají kolektivní smlouvy a zastupují 11 000 zaměstnanců ve stavebnictví, ve společnostech zabývajících se automatizací, zabezpečovací technikou, elektrifikací, výrobou a opravou železničních vozidel, zdravotnictví, školstvím i dopravou. U tří největších společností jsou založeny výbory OSŽ.

Přejít do sekce PV NeRV

Republiková rada seniorů

Kurt MužíkObsahem a cílem sekce je poskytnout Vám co nejvíce informací z jednání Republikové rady seniorů Odborového sdružení železničářů, a činnosti našich Klubů seniorů. Poskytovat Vám informace zabývající se seniorskou problematikou, společenským uplatněním, upozorňovat Vás na různé společenské, kulturní a turistické akce. Míníme uveřejňovat Vaše zkušenosti a dosažené výsledky naší společné práce.

Obracím se proto na Vás, početnou skupinu seniorů OSŽ, o pomoc při naplňování uvedených záměrů.

Pomozte i Vy zlepšit obsah našich elektronických stránek.

S pozdravem a úctou Kurt Mužík, předseda RRS OSŽ

 

Přejít do sekce  Web RRS OSŽ

 • Rekreace, sport a volný čas
 • Právní poradna
Rekreace, sport, volný čas, patří mezi hlavní náplň Mezinárodního oddělení. Nabízíme pobyty v rekreačních zařízeních, které OSŽ vlastní mj. i v domě Orion v Řecku. Ve spolupráci s cestovní kanceláří ČD travel s.r.o. i v mnoha dalších destinacích v ČR a v zahraničí. Současně organizujeme sportovní akce v řadě sportovních odvětví a to od obvodních kol, kterých se může zúčastnit kdokoliv až po mezinárodní akce železničářské sportovní organizace USIC.

Přejít do sekce Rekreace a sport

OSŽ poskytuje svým členům bezplatné právní poradenství, ochranu a pomoc v  pracovněprávních otázkách a zabezpečuje „krizovou linku“ jako nepřetržitý právní servis v případě vzniku mimořádných událostí („Desatero čelena OSŽ“). ESO OSŽ poskytuje metodickou pomoc při „Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli v souvislosti s výkonem povolání. OSŽ v tíživých sociálních situacích poskytuje finanční podporu - Podpůrný fond OSŽ. Připomínkuje připravovanou legislativu, vede dokumentaci k podnikovým kolektivním smlouvám a účastní se kolektivních vyjednávání. Poskytuje komplexní právní podporu, zabezpečuje smlouvy a jiné právní dokumenty v rámci OSŽ, připomínkuje právní normy zaměstnavatele. Podílí se na zabezpečování vzdělávacích aktivit, publikuje články s pracovněprávní problematikou.

Přejít do Právní poradny

REKREACEOSZ.CZ

„Dovolte mi, abych Vám představil rekreační zařízení OSŽ pro rodinnou i individuální rekreaci OSŽ".
Více informací najdete na:

www.rekreaceosz.cz

Martin Vavrečka
výkonný tajemník OSŽ