Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On - Line OSŽ ve dvou  článcích:

Na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC byli pozváni také odboroví zástupci zaměstnanců Správ osobních nádraží

Správy osobních nádraží budou posíleny přijetím nových zaměstnanců