OBZOR ke stažení

Tenisový areál v Rakovníku byl 16. srpna 2017 dalším místem jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC. Předseda PV OSŽ SŽDC Mgr. Martin Malý omluvil pozdější zahájení jednání, když polovina členů PV „uvízla“ na dvě hodiny v Berouně díky tomu, že jim ujel spoj do Rakovníka. Stalo se tak, když expres Franz Kafka zůstal pro poruchu lokomotivy stát na Smíchově a členové PV dojeli do Berouna osobním vlakem, kde museli vyčkat na převoz.

Předseda PV přivítal řadu hostů, kteří sem, do sportovního areálu, na jednání dojeli. Kromě již zmíněných zástupců regionálních jednotek SON (Správ osobních nádraží), tvořených ženami, se za hospodářské vedení SŽDC účastnili generální ředitel Ing. Pavel Surý, náměstek GŘ pro provozuschopnost Bc. Jiří Svoboda, ředitel personálního odboru GŘ Ing. Pavel Koucký, vedoucí mzdového oddělení GŘ Ing. Hana Kohoutová, dále JUDr. Lenka Vlásková a Ing. Luděk Kleprlík z odboru nákupu a veřejných zakázek GŘ.
Za OSŽ se jednání po delší nemoci účastnil jeho předseda Bc. Jaroslav Pejša, spolu s ním přijeli také pracovníci odborných oddělení HFO a BOZP Ú OSŽ. Po kontrole plnění usnesení z minulých jednání dostal první slovo předseda OSŽ Bc. Pejša. Ten přiblížil některé věci z jednání pracovních komisí, které připravují podklady ke sjezdu OSŽ. Podle jeho názoru by jak volební komise, tak komise pro Stanovy OSŽ, měly dojít již k závěru, protože návrhy, které by tam měly být, již prošly jednáním Ústředím OSŽ. Na 5. září je svoláno mimořádné jednání Ústředí OSŽ, které má na programu jednání o zaměstnaneckých jízdních výhodách a přípravě sjezdu. Kriticky se vyjádřil k názoru, který se objevil, že by členové OSŽ, kteří platí snížený členský příspěvek, neměli právo volit. „To se mi nezdá logické, když z jejich příspěvků, které ti lidé platili desítky let a z jejichž členských příspěvků OSŽ funguje, byli zbaveni volebního práva,“ řekl Pejša. Varoval pak před tím, aby se nestalo, že na jednání sjezdu se bude někdo pokoušet dodatečně navrhovat nějaké změny. Akceptuje pak názor, že členy podnikového výboru by měli být pouze aktivní zaměstnanci. Delegátům sjezdu pak také hodlá zaslat dopis s požadavkem, aby na sjezdu ještě před volbou předsedy proběhlo hlasování o základních principech směřování OSŽ se třemi následujícími body: Jakékoli změna v zaměstnaneckých jízdních výhodách by měla být schvalována Ústředím OSŽ, dále by se sjezd měl jasně vyjádřit k působení OSŽ u alternativních dopravců, posledním bodem pak je, aby po skončení sjezdu byla zahájena kampaň v regionech pro cestující veřejnost, hejtmany a radní pro dopravu o tom, co by mohla bezmezná liberalizace osobní dopravy znamenat pro region. Tyto otázky považuje za zásadní pro své rozhodnutí, zda má kandidovat na předsedu svazu.
Už za účasti generálního ředitele SŽDC, doplnil pak jeho vystoupení předseda PV Martin Malý informací o průběhu dosavadních jednání představitelů OSŽ ke zmíněné problematice, které proběhly a týkaly se jízdních výhod, s představiteli vedení ministerstva dopravy, Českých drah a SŽDC. Výsledkem těchto jednání je, že se na půdě SŽDC uskuteční společné jednání, které by mohlo významně napomoci při hledání všeobecně přijatelného řešení této problematiky. Podle ministra dopravy Ťoka uvažovalo ministerstvo o možnosti navyšování cen kuponů a zmínil se také o požadavku Českých drah, aby jízdní výhody neplatily u komerčních vlaků, a také požadavku na úhradu ztráty z provozování komerčních vlaků v letošním roce. Informaci Martina Malého pak opět doplnil předseda OSŽ, který se zmínil o dopisu náměstka ministra dopravy Ing. Tomáše Čočka, který se této věci týká a byl adresován Podnikovému výboru OSŽ při ČD, a. s., a mezi adresáty nebylo Ústředí OSŽ, ani SŽDC. V tomto případě by předsedu OSŽ zajímalo, jestli jde o názor pana náměstka, nebo ministerstva dopravy. O obsahu dopisu už 8. srpna jednalo představenstvo OSŽ a ministerský návrh označilo za nepřijatelný a je tedy jedním z důvodů svolání mimořádného jednání Ústředí OSŽ 5. září. V průběhu dalšího jednání pak bylo telefonicky potvrzeno, že obsah dopisu je i názorem ministerstva dopravy. Na slova předsedy Pejši pak navázal generální ředitel SŽDC Ing. Surý slovy, že vítá po delší době účast předsedy OSŽ na jednání PV a zmínil se o své účasti na jednání podnikové konference v Praze, kde už se o problematice jízdních výhod hovořilo i za účasti I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna. „Přijít dnes na železniční nádraží s touto režijní jízdenkou, s uhrazeným kuponem a bez jakéhokoli omezení je obrovská výhoda a to se týká i jízdenek FIP. Máme společný názor na zachování těchto výhod.“ Podle Ing. Surého snahu o omezení těchto výhod nemůžeme brát na lehkou váhu. Uvedl pak i řadu důvodů, proč by měly být jízdní výhody zachovány. „Měli bychom si také uvědomit, jaké jízdní výhody mají naši kolegové v zahraničí a i u nás mnohé firmy nabízí jiné výhody, které se rovnají našemu benefitu. Jednání 22. srpna budeme směřovat k tomu, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku,“ dodal Ing. Surý.
Ještě chvíli předtím, než se dostavil generální ředitel SŽDC, dostal slovo náměstek GŘ Bc. Jiří Svoboda. Ten hovořil o tom, že probíhají přípravy soutěží pro nákup techniky u HZS a pokračoval po vystoupení generálního ředitele konstatováním, že ztráta benefitů na železnici by mohla vyvolat migrační krok u části zaměstnanců, protože je to jedna z posledních výhod, které zůstaly. Pokračoval pak podrobnou informací o krocích, které se v organizačních jednotkách HZS, Železniční geodezie, TÚDC připravují, včetně realizace vzniku energetického odboru 24 na GŘ. Zmínil se také o připravovaném nákupu 20 nových sněhových fréz pro správy tratí a o finančních prostředcích na rok 2018, které jsou určeny do rozvoje infrastruktury. Vyjádřil se také k problematice udržení regionálních tratí, kde se ve spolupráci s ministerstvem dopravy budou v každém kraji sledovat parametry trati, aby na základě shromážděných údajů bylo možné začít jednat o jejich zachování, aby neuváženým rozhodnutím nedošlo k jejich rušení.
Na závěr se pak zmínil o personálních vztazích mezi organizačními jednotkami, když řekl, že je rád, že jsou přítomni i zástupci SON s tím, že by neměla vznikat vzájemná rivalita s tím, že je někdo větší a jiný menší. „Jsme jedna firma a měli bychom být tým; šiřme tedy normální vztahy mezi lidmi v regionech, vzájemná rivalita nám k ničemu nepomůže,“ uzavřel svoji řeč náměstek Jiří Svoboda. Další část jednání byla ještě dlouhá a slovo dostali i Ing. Koucký a další hosté, nechyběla ani následná diskuse. Ale o tom bude další článek.
Miroslav GlossPrávě přítomno: 305 hostů a žádný gestor