Zaměstnavatel v návaznosti na dopady mimořádných opatření vlády a vydaného příkazu SŽ PR-8/2020-GŘ předložil dne 28. dubna 2020 odborovým organizacím návrh 2. změny podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic na rok 2020.

V souvislosti s novým zákonem se mění podmínky pro rušení zájezdu. Cestovní kancelář ČD travel zaslala aktualizované odpovědi na nejčastější dotazy. POZOR! Původní verze, kterou jsme zveřejnili zde, a která vyjde 14. 4. 2020 v Obzoru č. 8, doznala podstatných změn. Aktuální stav k 9. 4. 2020 naleznete níže.

Chci zájezd zrušit, jaké mám možnosti? Je výše stornopoplatků vždy stejná? Chci svůj zahraniční zájezd vyměnit za pobyt v tuzemsku, je to možné? Proč mám platit 10% storno z celé částky, když jsem uhradil pouze část a druhou část tvoří dotace od zaměstnavatele? A proč mám platit storno, když jsem problém nezpůsobil? Mám koupený zájezd, odjezd 30. 6. Bude se konat? na to všechno jsme se zeptali za vás.

Vážené členky a vážení členové OSŽ,

sdělujeme Vám, že v návaznosti na vydaná usnesení vlády ČR souvisejících s opatřeními proti koronavirové pandemii (Covid-19) - je možno požádat v souladu se Statutem Podpůrného fondu OSŽ o přiznání jednorázové finanční dávky z Podpůrného fondu OSŽ (část VII. bod 5) z důvodu jiné zřetelehodné události.

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Nejprve nám dovolte, abychom vám poděkovali za práci, za vstřícnost, za empatii, kterou v této nelehké době odvádíte.

Bohužel riziko nákazy je vysoké a zaměstnavatel se snaží hledat všechny možnosti, jak minimalizovat další šíření koronaviru. Úkolem Správy železnic je i v této těžké době zabezpečit nepřetržitý provoz. Podle našich informací se konečně daří zajišťovat dodávky ochranných pomůcek a desinfekcí na jednotlivá pracoviště. Poděkování patří všem, kteří i ve svém volném času pracují na zajišťování potřebných pomůcek nejen pro naše zaměstnance, ale i pro další spoluobčany.

 Po dohodě vedení PV OSŽ Správy železnic vzešel návrh  na čerpání C-FKSP, který byl dnes (21.3.2020) odpoledne odeslán generálnímu řediteli Správy železnic a všem odborovým centrálám působících u Správy železnic.

Zároveň konzultujeme se zaměstnavatelem další kroky ke zmírnění šíření nákazy koronaviru. Velké poděkování všem lidem, kteří i v této těžké době zajišťují nepřetržitý provoz. Máte náš úpřímný obdiv a jsme vám neustále k dispozici.

 

Věc: Návrh na změnu rozpočtu C-FKSP na rok 2020

Vážený pane generální řediteli, 

Vzhledem k aktuální situaci, kdy z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR v souvislosti s epidemií COVID-19 PV OSŽ Správy železnic navrhuje upravit rozpočet a zásady čerpání C-FKSP takto:

- dle zásad C-FKSP, článek 3.2.7.2. poskytovat sociální výpomoc lidem, kteří budou

   mít nařízenou karanténu a dostávají proto pouze 60 % obvyklého příjmu

- umožnit centrální nákup vitamínů nebo jiných vhodných prostředků na posílení

   imunity zaměstnanců (v tomto případě je nutná změna zásad C-FKSP).

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v dnešní nelehké době musí zaměstnavatel reagovat na nařízení vlády ČR a neprodleně přijímat opatření, která mají zamezit šíření nákazy před onemocněním COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Zaměstnavatel nás o nich průběžně informuje, některé kroky spolu konzultujeme a obráceně i podněty navrhujeme. Chápeme, že jeho rozhodování a vydávání mnoha opatření není jednoduché a je nutné rychle reagovat na vývoj situace.

Dopis Generálního ředitele Jiřího Svobody zaměstnancům Správy železnic:

Komentář a upřesnění k vyjádření odborové organizace ADP, která na svých stránkách zveřejnila postupy při pořádání akcí z C-FKSP, jejich argumentaci a odůvodňování čerpání prostředků z C-FKSP a příděl jednotlivým odborovým organizacím.

Netradičně předřazením bodu tři, tedy informacemi od zaměstnavatele, začalo ve čtvrtek 20. 2. 2020 v sídle svazu v pražských Vysočanech jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC, které moderoval tajemník PV OSŽ SŽDC Dušan Richter. Hned na úvod jednání totiž dorazili ředitel personálního odboru GŘ Správy železnic Ing. Pavel Koucký (na snímku), který se zhruba po půlhodině z důvodu časového zaneprázdnění z jednání omluvil, a Ing. Hana Kohoutová, vedoucí mzdového oddělení z téhož odboru (O10).

V měsíci lednu proběhla školení k PKS SŽDC na rok 2020 na šesti různých místech naší republiky. První proběhlo v Praze 9.1., následovaly Pardubice 10.1., České Budějovice 14.1., Plzeň 15.1., Brno 20.1. a jako poslední Přerov 27.1.2020.

Podkategorie

Právě přítomno: 250 hostů a žádný gestor